สร้างเมื่อ อังคาร, 23/04/2562 – 08:26

รวมลิงก์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด
สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

คุณครูต้องสมัครสมาชิกก่อนที่เว็บไซต์ https://www.scimath.org

หากเป็นสมาชิกแล้วต้อง login เข้าสูระบบก่อน

คู่มือครูทั้งหมดสำหรับครูเท่านั้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายบนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย

คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์


รวมลิงก์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด สำหรับปีการศึกษา 2562

แหล่งอ้างอิง:  https://www.scimath.org