มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ ทีเอชนิค อคาเดมี ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, เว็บไซต์ thaigoodview.in.thบริษัท ที.เอช.นิค จำกัดบริษัท ดอท อะไร จำกัดสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย และ เว็บไซต์ เด็กดีดอทคอม ได้จัดการประกวดผลงานครูผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” ระดับประเทศ ปี 2566 โดยมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม Robert B Banks Auditorium สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยอบรมให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 10 ศูนย์อบรม ได้แก่ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศูนย์ลพบุรี ศูนย์กาญจนบุรี ศูนย์จันทบุรี ศูนย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์สงขลา ศูนย์อุบลราชธานี ศูนย์อุดรธานี ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์พิษณุโลก ซึ่งมีการจัดอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ 2566 รวมปีนี้มีครูเข้าอบรมทั้งสิ้น 506 คน  และได้มีการตัดสินผลงานเว็บไซต์ของครูผู้เข้าอบรมในระดับศูนย์ ซึ่งผู้ชนะเลิศของแต่ละศูนย์ได้รับตัดสินจากคณะกรรมการเพื่อรับรางวัลในระดับประเทศ

     ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า “ทีเอชนิค มุ่งหวังให้โครงการนี้สามารถพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ให้กับคุณครูเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริงและยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และความสําคัญของการใช้ชื่อโดเมน .th ไปสู่นักเรียนเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต การใช้ชื่อ .th และ .ไทย มีส่วนร่วมในการลดการหลอกลวง เนื่องจากมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้จดทะเบียน ซึ่งช่วยลดการใช้ชื่อเว็บไซต์ในการนำไปหลอกลวงได้มาก” 

สำหรับผลงานครูระดับศูนย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศ มีดังนี้

  1. ศูนย์กรุงเทพมหานคร: เว็บไซต์: www.jacksupermath.in.th  โดย ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ โรงเรียนหอวัง 
  2. ศูนย์ลพบุรี: เว็บไซต์: www.chomchaya.in.th โดย ครูชญาภา ลีวรรณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
  3. ศูนย์กาญจนบุรี: เว็บไซต์: www.kruwanny.in.th โดย ครูภัทรชนก อ่วมสุวรรณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
  4. ศูนย์จันทบุรี: เว็บไซต์: www.boonsong.in.th โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
  5. ศูนย์สุราษฎร์ธานี: เว็บไซต์: www.kroobank.in.th โดย ครูวรพล ครุฑวิสัย โรงเรียนปากพนัง
  6. ศูนย์สงขลา: เว็บไซต์: www.kru-aemy.in.th โดย ครูดวงฤทัย ไชยจารีย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  7. ศูนย์อุบลราชธานี: เว็บไซต์: www.krusuwat.in.th โดย ครูสุวัฒน์ นิรมล โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
  8. ศูนย์อุดรธานี: เว็บไซต์: www.krugig.in.th โดย ครูวชิราวรรณ เทียมทัน โรงเรียนเมืองเลย
  9. ศูนย์เชียงใหม่: เว็บไซต์: www.ktd.in.th โดย ครูกุลธิดา สุภามงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
  10. ศูนย์พิษณุโลก: เว็บไซต์: www.inbio.in.th โดย ครูพิสิษฐ์ สายตา โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

ผลการตัดสินผลงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” ระดับประเทศ ปี 2566 

รางวัลขนะเลิศ ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ 

เว็บไซต์: www.ktd.in.th
โดย ครูกุลธิดา สุภามงคล
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 

“เว็บ www.ktd.in.th เริ่มจากการทำวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาการเรียนของเด็กประถม เรื่องที่หลักสูตรของโรงเรียนให้ทำคือเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ซึ่งไม่มีหนังสือเรียนหรือแบบฝึกที่เหมาะกับเด็กประถม ครูจะต้องประยุกต์ และทำขึ้นมาเอง และทำสื่อขึ้นมาเอง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ 

เว็บไซต์: www.boonsong.in.th
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

“สำหรับเว็บ www.boonsong.in.th เป็นเว็บรวบรวมข้อมูล การจัดการเรียนการสอน ผลงาน การจัดการโปรแกรมที่ทางเราพัฒนาขึ้นมา 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนสำหรับเกมส์ Be Internet Awesome สำหรับให้เด็กใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่สอง เป็นการเผยแพร่ผลงานและการจัดการโปรแกรมในการบริหารสถานศึกษา”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ 

เว็บไซต์: www.chomchaya.in.th
โดย ครูชญาภา ลีวรรณ
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

“เว็บไซต์ www.chomchaya.in.th จะเน้นความสดใส เข้าถึงง่าย เพื่อตอบสนองผู้เรียน ทุกเพศ ทุกวัย และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และเน้นเนื้อหาในเว็บไซต์ในรูปแบบของการ์ตูนและเว็บวีดีโอ”

สำหรับครูที่สนใจเข้าอบรมในปีต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.webkru.in.th หรือ เว็บครู.ไทย