วันคุ้มครองข้อมูล ตรงกับวันที่ 28 มกราคม ของทุกปี

สร้างโดย นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

         วันที่ 28 มกราคม ของทุกปี คือวันที่ทั่วโลกกำหนดให้เป็นวัน Data Privacy Day หรือ บางประเทศ เรียกว่าวัน Data Protection Day แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าชื่ออะไร โดยวันนี้คือการให้ทุกประเทศ ทุกองค์กร และทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปีนี้ 2567 มีการกำหนดธีม “Take Control of Your Data”

ที่มาของภาพ : https://www.coe.int/documents/9696056/22469668/DATA+PROTECTION+DAY+1170-280.png/97ef07a7-ea54-bc33-f50f-62ffb0f5dd54?t=1674583079120

         ในปี 2549 คณะกรรมการรัฐมนตรีแห่งสภายุโรปได้ตัดสินใจกำหนดให้วันที่ 28 มกราคม เป็นวันคุ้มครองข้อมูล วันนี้มีการเฉลิมฉลองทั่วโลกภายใต้ชื่อ “วันความเป็นส่วนตัว” นอกทวีปยุโรป เป็นวันครบรอบการเปิดการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติซึ่งเน้นถึงอิทธิพลของอนุสัญญา 108 และสภายุโรปในโลก
         เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่อนุสัญญา 108 ได้มีอิทธิพลและกำหนดรูปแบบการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูล ไม่เพียงแต่ในยุโรปเท่านั้น แต่ยังไปไกลกว่านั้นอีกด้วย เวอร์ชันที่ทันสมัย ​​(เรียกว่าConvention 108 +) จัดการกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นของโลกยุคโลกาภิวัตน์และดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างพื้นที่สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลอย่างเสรีในขณะเดียวกันก็รักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์ สิ่งนี้ทำให้ Convention 108+ เป็นเครื่องมือสากลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับการประสานกันทางกฎหมายและการบรรจบกัน ซึ่งทำให้มนุษย์กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ภายใต้การควบคุม และไม่ใช่แค่วัตถุของการอนุมาน การควบคุม และการเฝ้าระวังตามอัลกอริทึมเท่านั้น

         วันคุ้มครองข้อมูลครั้งที่ 17 มีการเฉลิมฉลองทั่วโลกในวันที่ 28 มกราคม 2023
         จุดมุ่งหมายของวันนี้คือการสร้างความตระหนักรู้ถึงความท้าทายในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว และเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้คนเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาและวิธีที่พวกเขาสามารถใช้สิทธิ์เหล่านั้นได้ เนื่องจากวันนี้มีการเฉลิมฉลองทั่วโลก สภายุโรปจึงกำลังแสดงให้เห็นว่าวันนี้มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิก และมีวิสัยทัศน์ในการให้กำลังใจและเน้นย้ำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโอกาสนี้
         นอกจากนี้คณะกรรมการอนุสัญญา 108 ยัง ได้มอบรางวัลStefano Rodotà Award ครั้งที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลแก่งานวิจัย บทความ และสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะทางวิชาการ ซึ่งตีพิมพ์หรือสรุปผลในปีที่แล้วโดยนักวิจัยรุ่นเยาว์ และที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล

ที่มาข้อมูล : https://www.coe.int/en/web/data-protection/data-protection-day