สร้างเมื่อ อังคาร, 22/04/2551 – 21:36

โลโก้ thaigoodview ในปัจจุบันมีดังนี้

ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

2543

        วันแรกขอการมีเว็บไซต์ www.thaigoodview.com วันที่ 24 เมษายน 2543 คิดไม่ออกว่าจะใช้อะไรดี ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล เริ่มเอารูปทุเรียนมาใส่ข้อความว่า thaigoodview.com 555 ไม่รู้คิดได้ไง ใช้ได้ไม่ถึงเดือนเลยรีบเปลี่ยน

2543-2551

        เริ่มเอารูปการ์ตูนเด็กไทยขี่ม้าก้านกล้วยมาเป็นโลโก้ ต่อมาใส่ข้อความว่า thaigoodview เข้าไป เพราะคิดว่าเราทำเว็บแหล่งข้อมูลสำหรับเด็กไทย แล้วก็ปรับรูปแบบอีก รวมเป็นสามครั้ง จึงมีลักษณะดังนี้

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

2552-2565

        เพื่อความทันสมัยเลยให้เพื่อนช่วยออกแบบให้ใหม่ โดยยึดแนวคิดเดิมคือเด็กไทยขี่ม้าก้านกล้วย เลยได้มาเป็นแบบนี้

2565-ปัจจุบัน

        ปรับเปลี่ยนกันอีกครั้ง มีลักษณะที่ดูง่ายขึ้น เป็นการเอาตัวย่อของ thaigoodview คือ TGV มาทำให้ดูน่าสนใจ