โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด(LUNG CANCER)

สร้างโดย : นายสมาน ถวิลกิจ และนางสาวสุพัตรา บุญพรม
สร้างเมื่อศุกร์, 27/11/2009 – 17:11
มีผู้อ่าน 26,696 ครั้ง (13/10/2022)

โรคมะเร็งปอด

http://st.mengrai.ac.th/users/7651/a.jpg

        โรคมะเร็งที่ปอด  กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หลายประเทศพบว่าเพศชายป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเป็นมะเร็งที่ปอดนั้นตรวจพบได้ยาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไปพบแพทย์เมื่อมีอาการรุนแรงแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น

สาเหตุ

        ทางการแพทย์สันนิษฐานว่า มะเร็งที่ปอดอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

  1. การสูบบุหรี่ ทางการแพทย์เชื่อว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุโดยตรงของของการเกิดโรคมะเร็งที่ปอด ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และก็พบว่าการเกิดมะเร็งที่ปอดได้เริ่มลดลง
  2. การหายใจเอาสารบางชนิดเข้าไปบ่อยๆ เช่น น้ำมันดิน ควันไฟหรือแม้แต่ฝุ่นละออง ถ้า หายใจเข้าไปมากๆ อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ จึงพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองมีการป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากกว่าผู้ อาศัยอยู่ในชนบทนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานในโรงงานที่ต้องหายใจเอาไอหรือควันของ การหลอมเหลวของโลหะบางชนิด เช่น โครเมียม แคดเมียม โคบอลต์ ซิริเนียม เงิน เหล็กกล้า เป็นต้น อาจทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้
  3. การเป็นแผลเป็นที่ปอด แผลเป็นที่ปอดโดยเฉพาะแผลเป็นจากการเคยป่วยเป็นวัณโรคหรือแผลเป็นจากการที่เคยเป็นปอดอักเสบบ่อยๆ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่ปอดได้ และพบว่าคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดนั้น เคยป่วยเป็นวัณโรคมาก่อน
http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/bk521/007sanong/d.jpg

  อาการ

        อาการแรกของโรคมะเร็งที่ปอดที่พบบ่อย คือ มีอาการไอแห้งๆ เหมือนไอจากการสูบบุหรี่ บางทีอาจพบมีเลือดติดปนเสมหะออกมาบ้างเล็กน้อย หรืออาจไอปนเลือดมากๆ ก็ได้ นอกจากนี้อาจเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย น้ำหนักลด แน่นหน้าอก และยังอาจเกิดอาการจากการที่มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น
หลักการเบื้องต้นในการป้องกันตนเอง
        การป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคมะเร็งที่ปอด อาจปฏิบัติได้ดังนี้

  1. ไม่สูบบุหรี่ และไม่เข้าใกล้ผู้กำลังสูบบุหรี่
  2. พยายามหลีกเลี่ยงอากาศสกปรกทั้งหลาย เช่น เขม่าควันไฟ ควันท่อไอเสียรถยนต์ ไอจากสารเคมีต่างๆ เป็นต้น
  3. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
  4. เมื่อมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรไปรับการตรวจปอดด้วยการเอกซเรย์ ( X–ray ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การรักษา

        ควรให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพราะอาจรักษาโรคนี้ให้หายได้แพทย์อาจให้การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ตามระยะอาการของโรค และความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การตัดปอดของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกออก การใช้รังสีหรือยารักษาโรคตามระยะอาการต่างๆ ของโรคตามความเหมาะสม เป็นต้น

http://www.bangkokhealth.com/cimages/lung_cancer02.jpg

แหล่งอ้างอิง:  http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-6007.html