แนะนำการพับใบตอง

สร้างโดย : นางทิศนา เหมือนวงค์
สร้างเมื่อ อาทิตย์, 29/11/2009 – 18:46
มีผู้อ่าน 177,002 ครั้ง (17/10/2022)

วิชางานใบตอง เรื่อง การพับใบตองแบบต่าง ๆ

            วิชางานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ในระดับช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ม.1-ม.3) เรื่อง  การพับใบตองเป็นกลีบแบบต่าง ๆ นี้  ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจได้ง่าย สามารถทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะ

               พร้อมรึยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาบทเรียนกันได้เลยค่ะ ขอให้สนุกกับ..การพับกลีบแบบต่าง ๆ ..นะคะ

การพับกลีบผกา

ขั้นตอนการพับกลีบผกาซ้อน

 1. พับใบตองเฉียงประมาณ 3/4  ของใบตอง
 2. พับริมขวาให้ชิดริมซ้าย
 3. พับริมขวาตั้งฉากกึ่งกลางพอดี
 4. พับซ้อนกัน 3 กลีบ  เย็บกึ่งกลางตรึงให้แน่น
 5. ตัดปลายใบตองให้เรียบร้อย    

อ่านเพิ่มเติม...

การพับกลีบกุหลาบ

ขั้นตอนการพับกลีบกุหลาบ

 1. พับริมใบตองตั้งฉากให้ชิดกัน  แล้วพับทบครึ่ง
 2. ตลบสันทบมาทางขวาเป็นเส้นโค้ง
 3. ด้านซ้ายพับตลบเช่นเดียวกัน
 4. เย็บกลีบซ้อนกันเรียงแผงยาว

การพับกลีบหัวขวาน (กลีบคอม้า)

ขั้นตอนการพับกลีบหัวขวาน (กลีบคอม้า)

 1. ฉีกใบตองกว้าง 1.50 นิ้ว
 2. แบ่งครึ่งใตองให้เท่ากัน พับริมใบตองด้านซ้ายลงมา
 3. พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลาง
 4. พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน
 5. คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน  พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก
 6. พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก
 7. พับอีกด้านเหมือนกัน
 8. พับกลีบต่อไป  นำมาสวมด้านซ้ายมือ

การพับกลีบหัวนกลายเปีย

ขั้นตอนการพับกลีบหัวนกลายเปีย

 1. ฉีกใบตองกว้าง 1.50 นิ้ว
 2. แบ่งครึ่งใตองให้เท่ากัน
 3. พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลางใบ
 4. พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน
 5. คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน  พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก
 6. พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก
 7. พับอีกด้านเหมือนกัน
 8. พับตลบสันทบกลับมาทางขวา ให้เป็นแนวโค้งทะแยง
 9. นำกลีบต่อมาสวมด้านหน้า  ให้เส้นโค้งทะแยงขนานกัน
 10. เย็บต่อกันจนได้ความยาวตามต้องการ

การพับกลีบการเวก

ขั้นตอนการพับกลีบการเวก

 1. พับทบใบตองเข้าหากัน
 2. พับสันทบขวาไขว้มาทางซ้าย
 3. พลิกกลับด้านหลัง  พับสันทบซ้ายไขว้ไปทางขวา
 4. พับริมสันทบขวาไขว้ไปทางด้านซ้าย
 5. พลิกกลับ  พับริมสันทบซ้ายไขว้ไปทางด้านขวา
 6. นำกลีบมาสวม  เย็บต่อกัน ความยาวตามต้องการ

การถักตัวตะขาบ

ขั้นตอนการถักตัวตะขาบ

 1. ฉีกใบตองกว้าง 1/5 เซ็น้ติเมตร  แล้วม้วนโดยเส้นทางขวามือซ้อนทับบนเส้นทางซ้ายมือ
 2. จับเส้นทางขวามือสอดเข้าในห่วง
 3. ดึงเส้นด้านซ้ายให้แน่น
 4. สอดเส้นด้านซ้ายเข้าในห่วง  ดึงเส้นด้านขวาให้แน่น
 5. สอดสลับไปมา จนเส้นใบตองสั้นสุดใบตอง
 6. ต่อตัวตะขาบ ให้สอดใบตองด้านหน้าตัวตะขาบ  อ้อมสอดเก็บปลายทางด้านหลัง แล้วก็ทำเช่นเดียวกัน
 7. ถักจนได้ความยาวตามต้องการ

               เราสามารถนำการพับใบตองรูปแบบต่าง ๆ นี้  ไปใช้ร่วมกับการพับรูปแบบอื่นๆ ในผลงานชิ้นเดียวกันได้ตามความชอบ และความคิดดัดแปลงค่ะ

ที่มาภาพ : ศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ. งานใบตอง.หน้า 65.

แหล่งอ้างอิง:  พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์. ตองนวลมวลบุปผา, ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. งานใบตอง, สุพัสดา ศรีอุดร. งานใบตอง 1

ย่อ