ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ฉบับปรับปรุง)

สร้างโดย : นางพิสมัย ศุภพงษ์
สร้างเมื่อ อาทิตย์, 19/10/2008 – 18:02

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การทักทาย 

 • สวัสดี                                                      Hello.
 • สวัสดีตอนเช้าจนถึงเวลา 12.00 น.                   Good morning.
 • สวัสดีตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงจนถึง 17.00 น.          Good afternoon.
 • สวัสดีตั้งแต่เวลา 18.00 น.จนถึงกลางคืน            Good evening.
 • สวัสดี (แต่ใช้ทักทายอย่างเป็นกันเอง)               Hi !
 • ราตรีสวัสดิ์                                                Good night.
 • สบายดีหรือ                                              Are you well ? /    How are you ?
 • สบายดี                                                   I’ m fine.   /    Very well.
 • ก็เรื่อยๆ                                                   O.K. , thanks.   /    Not so bad. /    Quite well.
 • คุณชื่ออะไร                                              What’ s your name ?
 • ดิฉันชื่อ……. , ผม ชื่อ……….                       My name is…….. .
 • ยินดีที่ได้รู้จัก                                            Pleased to meet you.
 • แล้วพบกันนะ                                            Good bye./ Bye /    See you.
 • ยินดีที่ได้พบคุณอีก                                     Nice to meet you again. 

อ่านเพิ่มเติม...

ตัวอย่างบทสนทนาที่ 1  

 • Dang : Hello ! How are you ?                  สวัสดีครับ คุณสบายดีไหม
 • Ann   : Fine, thank you. And you ?          สบายดีค่ะ ขอบคุณแล้วคุณล่ะ
 • Dang : O.K. , thanks.                             ก็เรื่อยๆ ขอบคุณครับ

ตัวอย่างบทสนทนาที่ 2  

 • Tom   : Hi ! Jenny, what’ s up ?          สวัสดีเจนนี่ เป็นอย่างไรบ้าง
 • Jenny : Not so bad, and how are you today ?             ก็ไม่เลวหรอก แล้วคุณเป็นอย่างไรบ้างล่ะวันนี้
 • Tom   : I’ m all right. I have to go now. I’ ll see you tomorrow.   ฉันต้องไปแล้วล่ะ แล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับ
 • Jenny : O.K. See you.                          ตกลง แล้วเจอกันค่ะ

การแนะนำตัว 

ประโยคที่นิยมใช้ในการแนะนำตัวเอง เช่น  
ฉันขอแนะนำตัวเองค่ะ ฉันชื่อ……….                          May I introduce myself ? I’ m ……….. .
May I introduce myself ? My name is………. .
สวัสดีครับ ผมชื่อ……….                                        Hi ! My name is……….. .

ตัวอย่างบทสนทนาที่ 3  

 • Rock : May I introduce myself ? I’ m Rock.
 • I’ m from Phattalung. I have an appointment to see Mrs. Manee, please.
 • ผมขอแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อร็อก ผมมาจากพัทลุง ผมมีนัดกับคุณมณีครับ

การขอบคุณ 

 • ขอบคุณ                                              Thank you./ Thanks.
 • ขอบคุณมาก                                          Many thanks. 
 • Thank you very much.
 • ฉันรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก                       I’ m very grateful.
 • ฉันไม่ทราบจะขอบคุณคุณอย่างไรดี               I don’ t know how to thank you.
 • ด้วยความยินดี                                        It’ s a pleasure. 
 • You are welcome.
 • ไม่เป็นไรหรอก                                      That’ s OK.
 • That’ s all right.
 • Not at all. 

ตัวอย่างบทสนทนาที่ 

 • Dome : Could you tell me the time, please ?           คุณช่วยบอกเวลาให้ฉันหน่อยได้ไหมครับ
 • Anna  : Sure, it’ s nearly nine.                               ได้สิค่ะ เกือบจะเก้าโมงแล้ว
 • Dome : Thank you.                                             ขอบคุณครับ
 • Anna : That’ s all right.                                         ไม่เป็นหรอก

การขอโทษ

 • ขอโทษ
  • Sorry.
  • I’m sorry.
  • I do apologize.
 • กรุณายกโทษให้ฉัน                     Please forgive me.
 • ไม่เป็นไรหรอก
  • All right.
  • It ‘ s O.K.
 • ไม่ต้องกังวลไปหรอก                   Don’ t worry about it. 

ตัวอย่างบทสนทนาที่ 5 

 • Nan  : Why you didn’ t call me last night.                ทำไมคุณไม่โทรหาฉันเมื่อคืนนี้ล่ะ
 • Tom : I’ m sorry. I went home so late last night.     ผมขอโทษ ผมกลับบ้านดึกมาก

การขออนุญาต

 • ฉัน/ ผมขออนุญาต ………..
  • Could I ……….. ?
  • Could I possibly ……….. ?
  • Can I ……….. ? 
  • May I ……….. ?
 • คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉัน/ ผมจะ ………..
  • Do you mind if I ……….. ?
  • Would you mind if I ……….. (+ past tense) ?
 • กรณีให้อนุญาต
  • Yes, you could.
  • Yes, you can.
  • Yes, you may.
  • No, I don’ t mind.
  • No, I wouldn’ t mind.
 • กรณีไม่ให้อนุญาต
  • No, you couldn’ t.
  • No, you can’ t.
  • No, you may not.
  • Yes, I do.
  • Yes, I would.
 • กรณีไม่แน่ใจ
  • No, I’ d rather you didn’ t. 
  • No, I’ m afraid not. 

ตัวอย่างบทสนทนาที่ 6  

 • Ann : May I open the door ?                          ฉันขอเปิดประตูหน่อยได้ไหม
 • Ohm : Yes, you may.                                       ได้สิ

หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง(Trancription)

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ

ตารางเทียบเสียงสระ

สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs)

 • ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง               :                            “Fine feather makes fine bird.”
  ความหมาย คนจะดูดีได้ต้องเสริมแต่ง
 • ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง                 :                            “All that glitter is not gold.” 
  ความหมาย  สำนวนนี่เปรียบเทียบได้สองทาง  ทางหนึ่งก็หมายถึงสิ่งที่แลดูภายนอกเป็นของดีหรือของแท้  แต่แท้จริงแล้วกลับไม่ใช่ของดี  หรือของแท้นัก  อีกทางหนึ่งก็เปรียบได้กับสตรีที่งามแต่รูป  แต่กิริยาและความประพฤติไม่ดี  หรืองามเหมือนรูป 
 • เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม                 :                            ” When in Rome do as Roman do.” 
  ความหมายที่แห่งใดเขาประพฤติตามเขาไปด้วย  อย่าไปประพฤติขัดแย้งกับเขา.
 • ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ                   :                            “Health is wealth.” 
  ความหมาย  การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งวิเศษที่สุด
 • น้ำกลิ้งบนใบบอน                                   :                            “A rolling stone gathers no moss.”
  ความหมาย ใจโลเล ใจไม่แน่นอน เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ
 • น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ                              :                            “Better bend than break.”
  ความหมาย  อย่าขัดขวางหรือขัดแย้งกับผู้มีอำนาจ เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด
 • น้ำนิ่งย่อมไหลลึก                                  :                            “Still water runs deep.” 
  ความหมาย  คนที่ดูภายนอกสงบเสงี่ยมหรือเป็นคนหงิม ๆ ไม่ค่อยพูดจา  แต่มักจะเป็นคนมีความคิดฉลาด  หรือทำอะไรได้แคล่วคล่องว่องไว
 • ปลาใหญ่กินปลาเล็ก                               :                            “Big fish eat little fish.” 
  ความหมาย  ผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า
 • ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ                       :                            “A honey tongue, a heart of gall.”
  ความหมาย พูดดีแต่ปาก แต่ใจคิดร้าย
 • ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                                   :                        “Constant dropping wears away the stone.” 
  ความหมาย ความเพียรพยายาม ทำให้ประสบผลสำเร็จ
 • เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก             :                             “A friend in need is a friend in deed.”
  ความหมาย  เพื่อนแท้ที่ดีหาได้ยาก
 •  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ                       :                             “Set the for to mind the geese.”
  ความหมาย  ความรู้มีค่ายิ่งกว่าสิ่งอันอื่นใด
 • หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น                      :                              “As you sow, so (shall).” 
  ความหมายทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตอบสนอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 
 • อย่าชิงสุกก่อนห่าม                               :                              “The rust cue, cue rust of way.” 
  ความหมายอย่าด่วนทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือไม่ถึงเวลา
 •  อย่าตีตนไปก่อนไข้                                :                              “Exiting gold, golden exciting.” 
  ความหมาย  อย่าด่วยตัดสินใจก่อนจะเกิดเหตุการณ์
 • อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้                                 :                               “Blood is thicker than water.”
  ความหมาย   อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน
 • ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น                             :                                “Like father, like son.”
  ความหมาย   ลุกมักจะมีพฤติกรรมเหมือนบิดามารดา

แหล่งข้อมูล :

http://www.thaigoodview.com/…/5-5/no44/small.html
http://203.172.208.244/web/stu04/site3_1/page2.htm

ฝึกภาษาอังกฤษกันเถอะ

               The students’Pledge

We are all Thai.
We are an independent nation with our own king and religions.
Our ancestors gave their lives to protect our country.
We must now give  our lives for our nation.
We must honor our king and follow our religion.
We are all good students who will be honest with ourselves and respect the right of others.
We are students who obey our parents, our teachers and our school rules.
We will overcome snd ourselves clean.

               คำปฏิญาณของนักเรียน

พวกเราเป็นคนไทย ที่อยู่ได้จนทุกวันนี้
ก็เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ซึ่งบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตแลกไว้
เราเป็นชนรุ่นหลังต้องสละชีพเพื่อชาติ
ต้องบำรุงศาสนา ต้องเทิดทุนพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป
พวกเราเป็นนักเรียน ต้องประพฤติตนเป็นคนดี
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นพวกเราเป็นนักเรียน ต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
และประพฤติตน ให้อย่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนอยู่เสมอ
เราต้องเอาชนะและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แหล่งที่มา : นวัตกรรมของนางกัญญาณัฏฐ์ จันดากุล  โรงเรียนบ้านละเอาะ  อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีษะเกษ

คำอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม

 • rellgions  หมายถึง  ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือฮินดู
 • our reigion หมายถึง ศาสนาที่ตนเองนับถือ
 • follow หมายถึง ปฏิบัติตาม  ตาม
 • the rights of others  หมายถึง กระทำสิ่งที่ถูกต้อง เคารพสิทธิของผ้อื่น รวมทั้งซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเหมือนกังเช่นซื่อสัตย์ตนเอง
 • must หมายถึง ต้องทำ ( เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ )
 • parents หมายถึง พ่อและแม่ ผู้ปกครอง
 • parent หมายถึง คนใดคนหนึ่ง พ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครอง
 • school rules หมายถึง กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน
 • overcome หมายถึง เอาชนะอุปสรรคและปัญหาทุกอย่าง เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีแล้วปฏิบัติดีให้ได้  รวมทั้งไม่เสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 • keep ourselves clean หมายถึง การทำตนเองให้ปราศจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด

Vocabulary 

 1. all                              (ออล)              n. a. adv.              ตลอดทั้ง, ทั้งหมด, ล้วน
 2. Thai                           (ไท )               n. a.                    ภาษาไทย, คนไทย
 3. independent              (อินดิเพน-เด็นท)  n. a.                    เอกราช, อิสระ
 4. nation                       (เน-ชัน)             n.                       ชาติ
 5. our                            (เอาร)               pro.                    ของพวกเรา
 6. own                           (โอน)               n. a. vt. vi.           ของฉันเอง, เป็นเจ้าของ
 7. king                           (คิง)                 n.                       กษัตริย์ 
 8. religion                      (ริลีจัน)              n.                       ศาสนา, ธรรมะ
 9. ancestor                    (แอน-เซ็ซเทอะ)   n.                       บรรพบุรุษ
 10. gave                         (เกฝว)               pt.                     อดีตของ give –ให้, สละ
 11. lives                          (ไลฝวซ)            pl.                       คำพหูพจน์ของ lifeชีวิต
 12. protect                     (พโระเทคท)       vt.                       ป้องกัน,ปกป้อง
 13. country                    (คัน-ทริ)             n. a.                    ประเทศ,  ประเทศชาติ
 14. must                         (มัสท)              auxiliary verb         จำต้อง, ต้อง (กริยาช่วย)
 15. honor                       (ออน-เนอะ)        vt. n.                   ให้เกียรติ, เคารพเทิดทูน, เกียรติยศ
 16. honest                      (ออน-เน็ซท)      a.                         ซื่อสัตย์
 17. respect                      (ริซเพคท)         n. vt.                    ความเคารพ, นับถือ
 18. right                          (ไรท)              n. a.  adv. vt. vi.    สิทธิอันถูกต้อง, ถูกต้อง
 19. other                         (อัฑ- เฑอะ)      pro. a. ad v.           อีกคนหนึ่ง,คนอื่นๆ
 20. obey                          (โอะเบ)           vt. vi.                    เชื่อฟัง
 21. parents                      (แพ- เร็นท)       n.                         พ่อแม่, ผู้ปกครอง
 22. teacher                       (ทีช-เชอะ)       n.                         ครู, ผู้สอน
 23. school rule                  (ซคูล  รูล)       n.                         กฎระเบียบของโรงเรียน
 24. overcome                    (โอเฝอะคัม)     vt.                        ผ่านพ้น, เอาชนะอุปสรรค
 25. keep ourselves clean.   (คีพ เอารเซลฝส คลิน)      ทำตนเองให้สะอาดปราศจากอบายมุขโดยเฉพาะยาเสพติด

Abbreviation  (คำย่อ) 

 • n.                    noun                     คำนาม
 • p.                    plural                     พหูพจน์
 • pro.                 pronoun                 คำสรรพนาม
 • vt.                   transitive  verb        สกรรมกริยา (กริยาที่ต้องการกรรมมารับ)
 • vi.                    intransitive verb      อกรรมกริยา   (กริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับ)
 • pt.                   past tense             อดีตกาล
 • adv.                 adverb                   คำกริยาวิเศษณ์
 • a.                    adjective                 คำคุณศัพท์

คำอวยพรต่าง ๆ

 1. Season’s Greetings and best wishes for happiness inthe coming year.
  เทศกาลส่งความสุขนี้ ขอส่งคำอวยพรที่ดีที่สุดสำหรับความสุขในปีที่จะมาถึงนี้
 2. Wishing you a happy Christmas and happy New Year.
  ขออวยพรให้คุณมีความสุขกับคริสมาสและปีใหม่
  คำว่า wish เป็นกิริยาแปลว่า “อวยพร” รูปประโยคจะเป็น
  “I wish you +กลุ่มคำนาม”
  I wish you happiness, good health and good luck through the year.
  ขอให้คุณมีความสุข สุขภาพดีและโชคดีตลอดปีSmile
 3. With best wishes for a New Year of wealth ,success and happiness.
  ขออวยพรให้ปีใหม่เป็นปีแงความั่งมี ความสำเร็จ และความสุข
 4. I wish you Health…..
  So you may enjoy each day in comfort.
  ขอให้มีสุขภาพดี…คุณจะได้มีความสุขทุก ๆ วัน
 5. Happy New Year ! Thinking of you as we begin anew.
  สวัสดีปีใหม่ คิดถึงคุณในปีใหม่นี้

ย่อ