เกมลูกเสือ

สร้างโดย : นางอัญชลี สง่าทอง
สร้างเมื่อ อาทิตย์, 05/10/2008 – 13:28
มีผู้อ่าน 116,540 ครั้ง (18/10/2022)

เกมลูกเสือ

1. เกมปิดตาหาหมู่

 1. แต่ละคนแยกออกจากหมู่ของตน เข้าแถวปะปนกับหมู่อื่นแล้วใช้ผ้าปิดตาตนเองไว้
 2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้เล่นได้ ให้ทุกคนหาหมู่ของตนเองให้พบ โดยอาจส่งเสียงเรียกหากัน เมื่อพบแล้วจับมือกันไว้แล้วนั่งลงให้ครบทุกคน
 3. เมื่อการเล่นยุติลง ให้หมู่อื่นๆ กล่าวคำชมเชย (เยล) ให้แก่หมู่ที่ทำสมาชิกของตนเองได้ครบก่อนหมู่อื่น ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

2. เกมตอบให้ผิดความจริง

 1. ให้ลูกเสือ – เนตรนารี ทุกหมู่เข้าแถวรวมเป็นวงกลม
 2. ให้แต่ละหมู่ลูกเสือเลือกสมาชิกที่ชอบซักถามเข้าไปยืนวงกลมหมู่ละ 1 คน เพื่อให้เป็นผู้ถามโดยให้สมาชิกในแถววงกลมเป็นผู้ตอบ
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้ถามผลัดเปลี่ยนกันถามทีละคนคนละคำถาม โดยชี้ให้สมาชิกในแถววงกลมตอบอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องตอบให้ผิดจากความเป็นจริง เช่น
  • ผู้ถาม “ไก่ มี 3 ขา ใช่ไหม”
  • ผู้ตอบ “ใช่”
  • ผู้ถาม “หมามีปีกใช่ไหม”
  • ผู้ตอบ “ใช่”
  • ผู้ถาม “รถเก๋งมีกี่ล้อ”
  • ผู้ตอบ “มี 2 ล้อ”
   ถ้าตอบผิดคือตอบตามความเป็นจริง ให้ออกจากการเล่นคือการนั่งลง
 4. เมื่อการเล่นยุติลง ให้กล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

อ่านเพิ่มเติม...

3. เกมกระโดข้ามสิ่งกีดขวาง

 1. จักหาหรือจัดทำรั้วสำหรับกระโดสูง 1 ที่ โดยมีความสูงเท่ากับระดับเอวของคนที่เตี้ยที่สุด
 2. ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก จัดให้แต่ละหมู่มีจำนวนเท่ากัน
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่ผลัดกันวิ่งไปกระโดดข้ามรั้วทีละหมู่ และให้กระโดดทีละคน คนใดทำรั้วล้มต้องกระโดดข้ามรั้วใหม่บันทึกเวลาไว้
 4. หมู่ใดใช้เวลาในการกระโดดน้อยที่สุดเป็นหมู่ชนะ ให้ทุกหมู่กล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

4. เกมวิ่งแข่งทางหลัง

 1. ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก ให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่าๆกัน และยืนเป็นคู่
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คู่แรกแต่ละหมู่อุ้มทางหลัง พากันไปอ้อมที่หมาย แล้วกลับมาแตะคู่ต่อไป และให้ทั้งคู่ต่อท้ายแถว คู่ต่อไปที่ถูกแตะก็ให้อุ้มทางหลังและไปยังจุดหมายเช่นเดียวกันกับคู่แรก และให้ทุกคู่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
 3. ลูกเสือ เนตรนารี หมู่ใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

5. เกมไฟจราจร

 1. ให้ทุกหมู่เข้าแถวเป็นวงกลมใหญ่ และทำขวาหัน เลือกสมาชิกหนึ่งคนมายืนเป็นผู้สั่งอยู่ตรงกลาง
 2. เมื่อเริ่มเล่น ถ้าผู้สั่ง สั่งว่า “ไฟเขียว” ให้ทุกคนเดินต่อไปตามวงกลม ถ้าสั่งว่า “ไฟเหลือง” ทุกคนจะต้องทำท่า “เตรียมหยุด” อยู่ในลักษณะเท้าข้างใดข้างหนึ่งก้าวออกไปข้างหน้า ถ้าสั่งว่า “ไฟแดง” ทุกคนจะต้องหยุดยืนตรง เท้าชิดกันอยู่กับที่
 3. ผู้สั่งจะสั่งสลับกันบ้างก็ได้ ใครทำผิดออกมายืนกลางวง เป็นผู้สั่งแทนคนเดิม ผู้สั่งคนเดิมเข้ามายืนในวงกลมบ้าง
 4. เล่นกันไปเรื่อยๆ เมื่อเลิกเล่นแล้ว คนอื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้แก่คนที่ไม่ทำผิดเลย ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

6. เกมบอลม้า

 1. แบ่งลูกเสือเนตรนารีออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งยืนเป็นวงกลมใหญ่ อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปยืนในวงกลม ฝ่ายแรกถือวงกลมไว้ 2 ลูก
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณว่าเริ่มเล่นให้ฝ่ายที่ยืนเป็นวงกลมโยนลูกบอลเข้าไปในวงกลม ฝ่ายที่ยืนในวงกลมต้องพยายามแย่งลูกบอลให้ได้แล้วขว้างฝ่ายเดียวกันคนที่ถูกขว้างต้องคอยหลบ แต่ห้ามหนีออกนอกวงกลมใครถูกขว้างต้องออกจากวงกลม
 3. ฝ่ายที่ยืนเป็นวงกลมหยิบลูกบอลโยนเข้าไปในวงกลมใหม่ และเล่นกันไปเรื่อยๆ ให้ทั้งสองฝ่ายผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันเล่นบ้าง
 4. หลังจากเลิกเล่นแล้ว ให้สมาชิกกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้กับคนที่ไม่ได้ออกจากการเล่นเลย ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

7. เกมตากผ้า

          จัดเตรียมเชือก หรือราวผ้าสูงระดับเอว ขึงตามขวางห่างจากหัวแถวของลูกเสือ เนตรนารี ประมาณ 8-10 เมตร และเริ่มเล่นดังต่อไปนี้

 1. ทุกหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่ากัน คนหัวแถวแต่ละหมู่ถือเสื้อ 1 ตัว และไม้หนีบ 1 อัน
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คนหัวแถวเอาเสื้อไปขึงตากที่ราวผ้าแล้วหนีบไว้ แล้ววิ่งมาแตะคนต่อไป ตนเองไปต่อท้ายแถว หมู่ใดเสร็จและเรียบร้อยโดยผ้าไม่ตกจากราวตากผ้าเป็นผู้ชนะ ให้หมู่อื่นๆกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

8. เกมวิ่งถอยหลัง

 1. แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกที่เส้นเริ่ม เสร็จแล้วกลับหลังหัน ใช้มือจับเอวคนที่อยู่ข้างหน้าตนเองไว้อย่าให้หลุด
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่พากันวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดยไม่ให้มือหลุด
 3. หมู่ใดถึงที่หมายก่อนเป็นผู้ชนะ หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

9. เกมกระโดดไกล

 1. ให้ลูกเสือเนตรนารีเข้าแถวตอนลึก จัดให้แต่ละหมู่มีจำนวนคนเท่าๆกัน
 2. ให้แต่ละหมู่ผลัดกันยืนกระโดดไกล โดยกระโดดคนละ 1 ครั้ง บันทึกระยะทางที่กระโดดไว้ รวมระยะทางความไกลที่สมาชิกหมู่เดียวกันกระโดดได้เข้าด้วยกัน
 3. หมู่ใดกระโดดรวมระยะทางได้ไกลที่สุด เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

10. เกมทิศอะไร

 1. ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกยืนห่างกัน ทุกคนเตรียมหันไปตามทิศที่ผู้สั่ง
 2. เมื่อได้ยินผู้สั่งเรียกชื่อทิศใดทุกคนต้องหันไปทางทิศนั้นๆ เช่น “ทิศเหนือ” ทุกคนต้องหันไปทางทิศเหนือ ใครหันผิดต้องออกจากการเล่น ผู้สั่งจะเรียกชื่อทิศซ้ำกันก็ได้ หรือเปลี่ยนชื่อทิศใดก็ได้
 3. หลังจากการเลิกเล่นแล้ว หมู่ใดมีคนเหลือมากกว่าหมู่อื่นเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

11. เกมวิ่งสนเข็ม

 1. ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกจัดให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่าๆกัน
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่นให้คนหัวแถวแต่ละหมู่เอามือทั้งสองข้างสอดประสานกันไว้ใต้ขาพับท่อนบนข้างหนึ่งแล้วยกขึ้นพร้อมกับวิ่งเขย่งขาเดียวไปอ้อมที่หมายโดยไม่ให้หลุด แล้วกลับมาแตะคนถัดไป ตนเองไปต่อท้ายแถว
 3. คนที่ถูกแตะก็วิ่งเช่นเดียวกันกับคนแรกและกลับมาแตะคนต่อไป ตนเองก็ไปต่อท้ายแถวคนต่อๆ ไปก็ทำเช่นเดียวกันหมู่ใดทำได้ถูกต้องครบทุกคนก่อน เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

12. เกมขึ้นเขาลงห้วย

 1. ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก ทุกคนยืนห่างกันประมาณ 5 ก้าว คนหัวแถวยืนก้มหลัง คนถัดไปยืนถ่างขา สลับกันไปจนถึงคนท้ายแถว
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนหัวแถววิ่งไปลอดหว่างขา ของคนที่ยืนถ่างขา และกระโดดข้ามคนที่ยืนก้มหลังเมื่อสุดแถวแล้วให้ยืนก้มหัวหรือถ่างขาไม่ให้ซ้ำกับคนสุดท้าย และร้องชื่อหมู่ของตนเอง
 3. เมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อหมู่ของตน ให้คนถัดไปปฏิบัติเหมือนคนแรกหมู่ใดวิ่งได้ครบทุกคนเสร็จก่อนหมู่อื่นเป็นฝ่ายชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

13. เกมม้วนเชือก

 1. ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีสมาชิกเท่าๆกัน แต่ละคนมีเชือก 1 เส้น นายหมู่นำเชือกทั้งหมดไปกองรวมกันห่างจากหัวแถวเป็นระยะทางเท่ากันกับหมู่อื่นๆ แล้วกลับมาเข้าแถวตามเดิม
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนหัวแถวรีบวิ่งไปที่กองเชือก หยิบเชือกในกองมา 1 เส้นขึ้นมาม้วนเป็นรูปวงกลม เสร็จแล้วเรียกคนต่อไปมารับเชือกไว้ แล้วตนเองกลับเข้าที่
 3. คนที่รับเชือกไว้หยิบเชือกขึ้นมาอีก 1 เส้นม้วนเหมือนกันกับเส้นแรกแล้วเรียกเพื่อนคนต่อไปมาทำเหมือนกัน หากเชือกหลุดให้รีบม้วนใหม่ให้เหมือนเดิม หมู่ใดวิ่งได้ครบทุกคนเสร็จก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

14. เกมโยนลูกบอลลงตะกร้า

 1. ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดตะกร้า ห่างจากหัวแถวเท่ากัน ให้คนหัวแถวถือลูกบอลไว้
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณแล้วให้คนแรกโยนลูกบอลลงตะกร้าหากโยนลงให้รีบวิ่งไปนั่ง ด้านหลังถัดจากตะกร้า หากโยนไม่เข้าให้นำลูกมาโยนใหม่จนกว่าจะเข้าแล้ววิ่งไปต่อท้ายคนที่นั่งอยู่หลังตะกร้าแล้วนั่งลง หมู่ใดโยนลูกบอลลงครบหมดทุกคนก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

15. เกมวิ่งเปรี้ยววงกลม

 1. ให้แต่ละหมู่เข้าแถววงกลมใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละครึ่งวงกลม แต่ละฝ่ายมีสมาชิกเท่ากัน ให้คนแรกแต่ละฝ่ายถือผ้าไว้
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนแรกของแต่ละฝ่ายวิ่งไปรอบวงกลมตามเข็มนาฬิกา กลับมาส่งผ้าให้คนต่อไปแล้วตนเองไปต่อท้ายแถว คนต่อไปเมื่อรับผ้าแล้วทำเช่นเดียวกันกับคนแรก
 3. ฝ่ายใดวิ่งได้ครบทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

แหล่งข้อมูล : http://school.obec.go.th/banpakamai/boyscout/game.pdf

ย่อ