สร้างเมื่อ พุธ, 10/09/2551 – 12:19

วันตั้งถิ่นฐานโลก(World Habitat Day) วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี

        องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อสะท้อนถึงสภาพที่อยู่อาศัยของเรา และเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่จะมีที่พักพิงที่เพียงพอ วันนั้นยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนโลกว่าเราทุกคนมีพลังและความรับผิดชอบในการกำหนดอนาคตของเมืองและเมืองต่างๆ ของเรา

          ในปี 1985 องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก แนวคิดคือการไตร่ตรองถึงสภาพของเมืองและเมืองต่างๆ ของเรา และสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนในที่พักอาศัยที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนโลกถึงความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับอนาคตของที่อยู่อาศัยของมนุษย์

ประวัติศาสตร์

          วันที่อยู่อาศัยโลกมีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี 1986 ในหัวข้อ “Shelter is My Right” ไนโรบีเป็นเมืองเจ้าภาพสำหรับการเฉลิมฉลองในปีนั้น หัวข้อก่อนหน้าอื่น ๆรวมถึง: “Shelter for the Homeless” (1987, New York); “ที่พักพิงและการทำให้เป็นเมือง” (1990, ลอนดอน); “เมืองในอนาคต” (1997, บอนน์); “เมืองปลอดภัย” (1998, ดูไบ); “ Women in Urban Governance” (2000, จาเมกา); “เมืองที่ปราศจากสลัม” (2001, ฟุกุโอกะ), “น้ำและสุขาภิบาลสำหรับเมือง” (2003, ริโอเดอจาเนโร), “การวางแผนอนาคตในเมืองของเรา” (2009, วอชิงตันดีซี), “เมืองที่ดีกว่า, ชีวิตที่ดีขึ้น” (2010, เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน) และเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2011, อากวัสกาเลียนเตส, เม็กซิโก)

ระวังช่องว่าง. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
(Mind the Gap. Leave No One and Place Behind)

ในปี 2022 วันที่อยู่อาศัยโลก (WHD 2022) ภายใต้หัวข้อ “Mind the Gap. Leave No One and Place Behind” กล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

วันที่อยู่อาศัยโลก 2022 พยายามที่จะดึงความสนใจไปที่ความไม่เท่าเทียมและความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากวิกฤตการณ์ ‘C’ สามประการ – โควิด-19สภาพภูมิอากาศและความขัดแย้ง

ด่วนจัดลำดับความสำคัญระดับโลก
(Urgent global priority)

การระบาดใหญ่และความขัดแย้งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ย้อนรอยความก้าวหน้าหลายปีในการต่อสู้กับความยากจนส่งผลให้เกิดคนจนใหม่ๆ — ผู้ที่จะออกจากความยากจนในกรณีที่ไม่มีโรคระบาดแต่ยังคงยากจน และผู้ที่ตกสู่ความยากจนใน บัญชีของโรคระบาด ตามรายงานเมืองโลกของ UN-Habitatจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่าง 119 ถึง 124 ล้านคนในปี 2020 และระหว่าง 143 ถึง 163 ล้านคนในปี 2564 การแก้ปัญหาความยากจน ในเมือง และความไม่เท่าเทียมกันกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับโลก

เมืองและรัฐบาลท้องถิ่น — บทบาทแนวหน้า
(Cities and local governments — front-line role)

เมืองและรัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทแนวหน้าในการตอบสนองต่อวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนในการวางแผนเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพื้นที่ในเมืองสำหรับภัยพิบัติในอนาคต เราต้องเริ่มต้นด้วยเมือง ดังนั้นการดำเนินการในท้องถิ่นและการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในท้องถิ่น จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

ที่มา : https://www.un.org/en/observances/habitat-day