จักรวาลและอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

สร้างโดย : นางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และนางสาวสมหญิง แซ่เล้า นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 4,303,887 ครั้ง (18/10/2022)