โรคภัยและสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาววารุณี ปิยะสกุลชัยชาญ และนางสาววัชราพร วุฒิไชยาธำรงศิลป์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 3,703,826 ครั้ง (18/10/2022)

สวัสดีค่ะ…ผู้สนใจในสุขภาพของตนเอง

เว็บนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพื่อที่เราจะได้ “ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพ” โดยไม่มองข้ามสิ่งต่าง ๆ ในร่างกายเรา ทำให้สามารถปัองกัน และดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ปราศจากโรคภัยนานาได้