ภาษาไทยในจอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาววลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์
สร้างเมื่อ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 5,045,183 ครั้ง (18/10/2022)

         สวัสดีค่ะ เมื่อท่านได้เข้ามาสู่เว็บไซต์ภาษาไทยนี้แล้ว ท่านจะได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องของลักษณนามว่าสิ่งของต่าง ๆ นั้นใช้ลักษณนามอะไรบ้าง และจะได้รับสาระความรู้ในเรื่องของสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ ว่าชื่อของสัตว์แต่ละประเภทเมื่อนำมาเป็นสำนวนไทย แล้วจะมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง