การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกช่วงชั้น

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2543
มีผู้อ่าน 2,368,725 ครั้ง (19/10/2022)

         สื่อประกอบการอบรมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ประกอบด้วย
 2. ความหมาย
 3. การขอใช้บริการไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฟรี
  • Hotmail
  • Thaimail
 4. การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IRC)
 5. ความหมาย
 6. การขอใช้บริการการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IRC)
  • ICQ
  • Pirch