สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.5

สร้างโดย : นางสาวพรวิรัตน์ ชุมไธสงค์ และนางสาวนฤมล เรืองอนันต์เวช นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2545
มีผู้อ่าน 2,824,154 ครั้ง (19/10/2022)

         ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ แหล่งอ้างอิง ได้แก่ หนังสือแบบเรียนสิ่งแวดล้อมระดับชั้น ม.4 หนังสือสังคมศึกษาระดับชั้น ม.5 และ www.nfe.or.th (ก.ศ.น.) ที่ทำให้เราได้มีผลงานนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งความรู้ แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ