สิ่งมีชีวิต

งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สร้างโดย : นางสาวสุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญา และนางสาววิรศา ฉินเฉลิมวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 07 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 134,528 ครั้ง (21/10/2022)

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
             เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั้น ก็ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามาก ๆ เพราะพวกเราทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ซึ่งก็มีเรื่องต่าง ๆที่น่ารู้น่าสนใจมากมาย และที่สำคัญ ยังมีอยู่ในบทเรียนของใครหลาย ๆ คนด้วยใช่ม้า….. (เพราะเราก็เคยเรียนมาเหมือนกัน) ซึ่งสิ่งเหล่านี้(ที่พวกเราบอกไว้ในนี้) พวกเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ (จริง ๆ นะ) ต่อผู้ที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิต โดยเนื้อหาที่พวกเราจัดทำขึ้นก็ได้รับการอำนวยความสะดวกมาจาก อาจารย์จำเริญ บุญยืน อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยของพวกเรานี่เอง พวกเราก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ด้วยนะคะ นอกจากนี้ เรายังได้ ไปรวมรวบเนื้อ ข้อมูลต่าง ๆ นี้ มาจาก หนังสือ ว441 วิชา ชีววิทยา โดยผู้จัดทำก็หวังว่า ผู้ที่เข้ามาชมจะได้รับประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อย แต่เนื่องจาก เรา 2 คน ( ผู้จัดทำ ) ก็เพิ่งหัดเขียน web เป็นครั้งแรก ซึ่งก็อาจจะมีข้อผิดพลาด มากไปบ้าง ก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาชมโปรดให้อภัยเราด้วย และสุดท้ายนี้ เราก็ต้องขอขอบคุณ อาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่ช่วยสอนให้พวกเราเขียน web ขอพระคุณมาก………มากนะคะ