พรรณไม้ในวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาวนฤมล หวังอัมพา นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 1,201,007 ครั้ง (21/10/2022)

” อัญชันเรียกอัญขัน ทาคิ้วมันกันเฉิดปลาย
ชำเลืองเยื้องตาชาย ชายชมนักมักแลตาม
อัญชันคนึงอ่าเจ้า โฉมฉาย
คิ้วเคลือบมันกันปลาย เฉิดช้อย
ชำเลืองเยื้องตาชาย เนืองนั่ง
ชมเพลินเดิรคล้ายคล้อย บ่ายหน้าแลตาม “

(นิราศธารโศก เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์)

             จะเห็นได้ว่านักกวีทั้งหลายได้แต่งโคลง กลอน ที่มีชื่อพรรณไม้หลายหลากชนิดอยู่ในคำประพันธ์ ก็เพื่อให้มีความไพเราะ และสามารถจินตนาการตามคำประพันธ์ได้บ้างก็เปรียบกับหญิงที่รัก บ้างก็เปรียบกับอารมณ์ของนักประพันธ์

             ผู้จัดทำจึงได้จัดทำ web ดอกไม้ที่พบในวรรณคดีและรวมคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนที่เกี่ยวกับดอกไม้นั้น ๆ ขึ้น เพื่อความรู้ และให้ความเพลิดเพลินไปตามคำประพันธ์นั้นด้วย