มหันตภัย…ยาบ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

สร้างโดย : นางสาวนาภรณ์ เอี่ยมโสภณกูล นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 865,101 ครั้ง (22/10/2022)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ANTI-DRUG

             เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ข่าวสารข้อมูลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้เสพปรากฏให้เห็นผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความแพร่ระบาดของยาบ้ามากที่สุดซึ่งทุกฝ่ายกำลังรณรงค์และร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง เพื่อความมั่นคงและเพื่ออนาคตของประเทศชาติ

             เว็บANTI-DRUGนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป เฉพาะเยาวชนของชาติ และกลุ่มเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดได้รับทราบ และตระหนักถึงผลของสารเสพติดที่มต่อสมอง เพื่อร่วมกันรณรงค์ ไม่ลองและเลิกการใช้ยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็น ทรัพยากรที่สำคัญในการทำคุณในประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในอนาคตสืบไป