ปริศนาร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกช่วงชั้น

สร้างโดย : นางสาวจิราภรณ์ เกียรติวุฒิกุล นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 809,331 ครั้ง (22/10/2022)

             บทปริศนาร้อยกรองใหม่ ๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นจากการเขียนเล่นทายกันในยามว่าง ยามพบปะสังสรรค์กัน หรือระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน พบเห็นอะไรก็ผูกบทร้อยกรองทายกันไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้การเดินทางสนุกสนานยิ่งขึ้น อันความคิดเขียนบทปริศนาร้อยกรองนี้ได้แนวคิดมาจาก พะหมี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดการเล่นทายพะหมีหรือปัญหาที่เป็นบทร้อยกรองแก่ข้าราชบริพาร สร้างความสนุกสนาน ทวีปัญญา ผ่อนคลายความตึงเครียดกันบ่อย ๆ จนเป็นเหตุให้ข้าราชบริพาร มหาดเล็กมีประสบการณ์ในการเล่นพะหมีจนเคยชิน

             การแข่งขันทายปริศนาร้อยกรอง เป็นการฝึกเชาว์ไวไหวพริบที่ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ผู้ทายต้องบรรจงผูกปริศนาเป็นร้อยกรองที่ไพเราะ ส่วนผู้ตอบก็ต้องแข่งขันกันคิดคำตอบในเวลาอันจำกัด เป็นการฝึกคิดหาคำตอบอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขที่วางไว้ ใครคิดได้ตอบก่อนจะเป็นผู้ชนะ การเล่นจะสามารถทายต่อเนื่องกันไปทำให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนแนวคิด สามารถรวบรวมความคิดเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจทางภาษาและความรู้ทั่วไปเสนอคำตอบตามเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง อีกทั้งได้ซึมซาบไปด้วยรสของร้อยกรองไทย และมองเห็นแง่งามความวิจิตรพิสดารของภาษาไทยไปด้วย