ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างโดย : นางสาวเมธิรา ถาวรสุขศิริ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2545
มีผู้อ่าน 592,828 ครั้ง (22/10/2022)

            สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่าง ๆ แต่ละชนิดนั้น ถ้าเอ่ยชื่อแล้วคุณอาจะแปลกใจไม่เคยได้ยิน หรือบางชนิดก็เป็นที่คุ้นหูแต่ก็ไม่เคยที่จะเห็นหรือสัมผัส
            ผู้จัดทำหวังว่าจะสามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมไม่มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย