เมนูอิ่มอร่อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาวนวพร ธนบัตรโชติ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

            มนุษย์ทุกคนอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 และหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญนั้นคืออาหาร ดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของเราทุก ๆ คน ดังนั้นเราจึงควรพิถีพิถันในเรื่องการรับประทานอาหาร ทางเว็บไซต์นี้จึงได้นำเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง