ขับรถถูกกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาวทัศนีย์ ทะยะ และนางสาวสถาพร พรมฝาย ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
สร้างเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 59,018 ครั้ง (22/10/2022)

            มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เมื่อมาอยู่รวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ย่อมมีกฎกติกาของการรวมกลุ่ม เพื่อให้สังคมนั้น ดำเนินไปได้เป็นปรกติสุขเรียบร้อย

มีอะไรในเว็บนี้

            การขับขี่รถยนต์ รวมถึงการเดินถนน นั้นทุกคน ควรที่จะต้องทราบว่าการใช้รถอย่างปลอดภัย และการเดินถนนอย่างปลอดภัยนั้น สามารถทำได้อย่างไรบ้าง เครื่องหมายสัญญาณจราจรต่าง ๆ เว็บนี้สามารถทำให้ท่านได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตได้ ขอเชิญชม!

การป้องกันอุบัติภัย

พรสุข หุ่นนิรันดร์ (2543: ) กล่าวว่า การป้องกันอุบัติภัยทำได้ 3 ขั้นตอนคือ
            การป้องกันขั้นที่ 1 (Primary Prevention) เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัย
            การป้องกันขั้นที่ 2 (Secondary Prevention) หากเกิดอุบัติภัยขึ้นแล้วต้องให้การป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือ ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด
            การป้องกันขั้นที่ 3 (Tertiary Prevention) คือ มาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างถูกต้องและเหมาะสม