สสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

สร้างโดย : นางอัจฉรา แสงนุ่มพงษ์ ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548
มีผู้อ่าน 550,208 ครั้ง (22/10/2022)