ปลาสวยงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรกรรม ทุกช่วงชั้น

สร้างโดย : นายบุญชู และด.ญ. บุญจิรา สังวาลวงศ์ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ. วัดเพลง จ.ราชบุรี
สร้างเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 475,236 ครั้ง (22/10/2022)

มันคือขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้สายตาท่าน
ถ้าท่านไม่ล้วงมือลงไปในไห
จะรู้ได้อย่างไรว่า มีขุมทรัพย์อยู่ในนั้น
จงเปิดใจรับรู้ และเรียนรู้
และท่านจะรู้ว่านี้คือขุมทรัพย์มหาศาล