ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับทุกช่วงชั้น

สร้างโดย : นายปรีดา ธรรมเจริญ ครูโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 393,758 ครั้ง (22/10/2022)