การใช้โปรแกรม Microsoft Excel กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3-4

สร้างโดย : นางพิสมัย ศุภพงษ์ ครูโรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สร้างเมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2550
มีผู้อ่าน 3,419,680 ครั้ง (23/10/2022)

            สวัสดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนโปรแกรม Microsoft Excel

            ใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับตาราง การคิดคำนวณ การทำแผนภูมิต่างๆ ลองมาเรียนรู้ โปรแกรมนี้ดูสิคะ รับรองว่า จะทำให้จัดการงานของเราได้อย่างสบายขึ้นเยอะเลยค่ะ เนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่เริ่มใช้โปรแกรมนี้และนักเรียนช่วงชั้น 3 -4 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล หนังสือเรียนวิชาคอมพวิเตอร์ ตารางทำงาน ช 0250 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดทำโดย สสวท.