คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1

สร้างโดย : นางอิศราณี เชนะโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548
มีผู้อ่าน 364,908 ครั้ง (23/10/2022)

            ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ website ครูแอ๋ว นะคะ เว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 เป็นเว็บใหม่ที่เพิ่งเขียนขึ้น ยังต้องอาศัยคำิติชม เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป และขอขอบคุณในคำติชม มา ณ ที่นี้ด้วย