การใช้งานโปรแกรม Browser กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545
มีผู้อ่าน 309,234 ครั้ง (23/10/2022)

            การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ต้องมีโปรแกรม Browser สำหรับใช้งาน สื่อที่ท่านกำลังใช้นี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่

 • browserคืออะไร?
 • เครื่องมือประจำ browser
 • ควบคุมการทำงาน
 • ค้นหา เก็บเว็บไซต์
 • ประวัติการท่องเว็บ
 • ตั้งค่าแสดงอักษร
 • สั่งพิมพ์เว็บเพจ
 • บันทึกรูปภาพ
 • เว็บเพจ
 • หยิบภาพเป็น
 • เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การใช้งานโปรแกรม Browser
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกระดับชั้น
ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร