สุภาษิตภาษาอังกฤษ-สุภาษิตภาษาไทย

สร้างโดย : ด.ช. รัตนชัย อ่อนสำอาง
สร้างเมื่อ อาทิตย์, 05/06/2011 – 19:26
มีผู้อ่าน 271,130 ครั้ง (26/10/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/100297

สุภาษิตภาษาอังกฤษ-สุภาษิตภาษาไทย

รวมสุภาษิต คำคม สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมความหมายภาษาไทย มากที่สุด

       การศึกษาสุภาษิต-คำคมภาษาอังกฤษ จะทำให้เราทราบความหมายของสุภาษิต-คำคมนั้น ได้รับความรู้เรื่องคำศัพท์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษาที่สอดแทรกอยู่ ประโยชน์สูงสุดคือการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีจากสุภาษิต-คำคม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมไว้ดังนี้

 1. An accident  is due to lack of proper care. =  อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง
 2. Don’t charge your memory with  too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป
 3. A mad  man is not responsible  for his actions. =  คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา
 4. It’s a sad house where the hen crows louder than the cock. =  สามีเป็นช้างเท้าหน้า  ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
 5. Marriage is an expensive luxury. = การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง
 6. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่
 7. Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว
 8. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่
 9. Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย.
 10. Facts are stubborn things.    =  ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย
 11. It  is a foolish sheep  that makes.   The wolf  his confessor. =   อย่าชี้โพรงให้กระรอก
 12. Brave actiuons never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ  ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้
 13. Good manners are part and parcel of a good education. = กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย  เป็นส่วนสำคัญจากการได้รับการศึกษาดี
 14. A bad workman always blames his tool. = รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
 15. Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก
 16. Fine features make fine birds. = ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง
 17. Man has gregarious habits. = มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ
 18. Big fish eat little fish. = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
 19. Guardianship has many responsibillitie. = การเป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก
 20. A friend in need is a friend indeed = เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
 21. Birds of a feather flock together = คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
 22. Actions speak louder than words =  ทำดีกว่าพูด
 23. A bird in head is worth two in the bush = สิบเบี้ยใกล้มือ
 24. A rolling stone gathers no moss =  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
 25. Absence makes the heart grow fonder =  ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน
 26. Make hay while the sun shines =  น้ำขึ้นให้รีบตัก
 27. He laughs best who laughs last =  หัวเราะทีหลังดังกว่า
 28. Listeners hear no good of themselves = นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
 29. It is never too late to mend =  ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
 30. Still water runs deep = น้ำนิ่งไหลลึก
 31. Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
 32. Overtly agree but coertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง
 33. Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า
 34. Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม  งามภายนอกแต่ใจแย่ไง
 35. When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดี เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง
 36. Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้
 37. Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา
 38. To take for a needle in a haystack = งมเข็มในมหาสมุทร
 39. To eat one’s cake and have it too = จับปลาสองมือ
 40. To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู  ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ
 41. As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 42. Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก
 43. You can not teach old dogs new tricks. = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้….หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง…
 44. Where there is a will, there is a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 45. Look before you leap  = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร
 46. Prevention is better than cure = กันไว้ดีกว่าแก้
 47. Do as Romans do when you are in Rome = จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม….หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
 48. Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้
 49. He who has never tasted bitterness does not know what is sweet = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่นจะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร
 50. One who lives in a glasshouse should not throw stones. = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหินหมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น
 51. “Time and tide wait for no man” = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
 52. Everyone thinks his own burden the heaviest. =  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ
 53. No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน
 54. Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
 55. All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ
 56. Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า
 57. Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต
 58. Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ
 59. Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
 60. Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ แต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้รับการยกย่อง
 61. No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร
 62. Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น
 63. Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ
 64. Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
 65. What can’t be cured must be endured. =เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น
 66. Peace begins where ambition ends. =ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
 67. Trial and error is  the source of our knowledge. =เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด นั่นคือข้อมูลแห่งความรู้ของเราเอง
 68. Happyness belong to the contented. =บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ
 69. Don’t shrink any task because of its arduousness. =อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก
 70. The tongue is like a sharp knife; it kills without drawing blood.= ลิ้นเหมือนมีดคม สามารถฆ่าได้โดยไม่มีเลือดตก

สุภาษิตภาษาอังกฤษ , สํานวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ , สุภาษิตภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล , สํานวนภาษาอังกฤษ , สํานวนภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล , สุภาษิตภาษาอังกฤษแปลไทย , สุภาษิตภาษาอังกฤษ-ไทย , สุภาษิตภาษาอังกฤษพร้อมความหมาย

สร้างโดย:  ด.ช. รัตนชัย อ่อนสำอาง

แหล่งอ้างอิง: http://guru.muslimthai.com/main/index.php?page=sub&category=26&id=17777