วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ อาทิตย์, 31/10/2021 – 10:36
มีผู้อ่าน 5,599 ครั้ง (27/10/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/230557

วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
World Cultural and Natural Heritage Protection Day

           16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก เกิดจากองค์การยูเนสโก้เสนอให้จัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกขึ้น ด้วยตระหนักว่าการปกป้องพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลกนั้น ควรเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษย์ชาติทั่วโลก
           สำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530 ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยก็มีมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 5 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง
ได้แก่

 • แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

1) เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร
2) เมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

 • แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
2) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
3) พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

ที่มา https://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?p=28716 

อ่านเพิ่มเติม...

1. นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
(Historic City of Ayutthaya)

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1991 หรือ พ.ศ.2534

          นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya) มีขอบเขตเนื้อที่ถึง 1,810 ไร่ ที่นี่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยา ซึ่งมี กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีโบราณ โดยปัจจุบันซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้ง พระปรางค์ และอารามขนาดใหญ่ แสดงถึงความงดงามและความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรอยุธยาได้เปนอย่างดี
          ที่นี่มีโบราณสถานสำคัญมากมายทั้ง พระราชวังโบราณ วัดเก่าแก่ สวน หมู่บ้าน และอื่นๆ ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เป็น แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1991 ค่ะ ภายใต้ชื่อ “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”
          สถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังโบราณ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม และ วิหารพระมงคลบพิตร และในช่วงเย็นก็จะมีการเปิดไฟรอบๆ โบราณสถานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามอีกด้วย

 • ที่อยู่ : เกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/BmpLDaf5DwVtTPgn9
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : 0-3524-2286
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/AY.HI.PARK

2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
(Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1991 หรือ พ.ศ.2534

พระอจนะ วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

          เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) ครอบคลุมพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร โดยเป็นเมืองหลวงโบราณของไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และ 14 ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก ที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมไทย
          ในอดีตอาณาจักรสุโขทัยเคยเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีสถานที่สำคัญทั้ง พระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ โบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจก็คือ วัดมหาธาต วัดชนะสงคราม พระราชวังในสมัยสุโขทัย วัดศรีสวาย วัดศรีชุม วัดช้างรอบ และอื่นๆ 
          ยูเนสโกได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1991 โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 3 แหล่งมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมกับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

 • ที่อยู่ : อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/ihPkAGAMBJMke6mU7
 • เปิดให้เข้าชม : 06.30-19.30 น.
 • โทร : 0-5569-7527
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/skt.his.park

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
(Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries)

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1991 หรือ พ.ศ.2534

          เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) เป็น แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ภายในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี ค่ะ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 622,200 เฮกตาร์
          อีกทั้งที่นี่ยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีนอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยผืนป่าเกือบทุกประเภทที่มีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ที่นี่เป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 77% (โดยเฉพาะช้างและเสือ) นกขนาดใหญ่ 50% และสัตว์มีกระดูกสันหลังบก 33% ที่พบในภูมิภาคนี้เลยทีเดียว ทางยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกผืนป่าแห่งนี้เป็น แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1991
          นักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสธรรมชาติที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยจะมีกิจกรรมดีๆ ให้กับนักท่องเที่ยวสายกรีน เป็นแนวกิจกรรมให้ความรู้ และอนุรักษ์ป่า เช่น การเดินชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ส่องสัตว์โป่งช้างเผือก และริมห้วยทับเสลา ชมอาคารอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร และอื่นๆ

 • ที่อยู่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/vZchTXb5AcEPHoPd7
 • เปิดให้เข้าชม : 06.30-15.30 น.
 • โทร : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 06-5480-1138
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Huai-Kha-Khaeng-Wildlife-Sanctuary

4. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
(Ban Chiang Archaeological Site)

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 หรือ พ.ศ.2535

          แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ค่ะ โดยที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียว เนื่องจากมีการค้นพบว่า บริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคโลหะ เมื่อราวๆ 5,000 กว่าปีมาแล้วนั่นเอง ทำให้ทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนที่นี่เป็นแหล่งมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 โดยจัดเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
          บ้านเชียงแห่งนี้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมสังคม และเทคโนโลยีของมนุษย์ ทั้งในเรื่องของการเกษตร การผลิต และการใช้โลหะค่ะ โดยศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียง ที่ค้นพบมีทั้ง ภาชนะดินเผาสมัยต้น สมัยกลาง และสมัยปลาย ซึ่งมีเอกลกษณ์ที่โดดเด่น
          นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชม และสัมผัสวัฒนธรรมอันเก่าแก่ได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ซึ่งภายในจะจัดแสดงการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ โดยนักโบราณคดี จัดแสดงการจำลองวิถีชีวิต โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์

 • ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/uccAVb5Gb9fV7iYZ8
 • เปิดให้เข้าชม : 09.00-16.00 น.
 • โทร : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 0-4223-5040
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/bcnmfinearts

5. กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
(Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex)

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2005 หรือ พ.ศ.2548

          กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) เป็นผืนป่าตะวันออกที่มีพื้นที่รวมราวๆ 6,155 ตารางกิโลเมตร ค่ะ ซึ่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ถึง 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์
          ที่นี่เป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆ ค่ะ มีสภาพป่าแบบต่างๆ ตั้งแต่ ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า 800 ชนิด ตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 สายพันธุ์ (รวมทั้งสัตว์น้ำ 2 สายพันธุ์) สัตว์ชนิดนก 392 สายพันธุ์ และสัตว์เลื้อยคลานกว่า 200 สายพันธุ์ ซึ่งมีระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญ และยังเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่รอดในระยะยาวของสัตว์สายพันธุ์เหล่านี้อีกด้วย
          ด้วยความเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากนานาชนิด ทำให้ทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็น เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2005

 • ที่อยู่ : พื้นที่บางส่วนในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์
 • พิกัด : ครอบคลุมพื้นที่ถึง 6 จังหวัด
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.30 น.
 • โทร : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 08-6092-6529
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark1962

6. กลุ่มป่าแก่งกระจาน
(Kaeng Krachan Forest Complex)

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2021 หรือ พ.ศ.2564

          กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex) แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่เพิ่งขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันไปสดๆ ร้อนๆ ในเดือน กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาค่ะ โดยเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 6 ของประเทศไทย
          ที่นี่มีพื้นที่ถึง 4,089 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในหลายจังหวัดทั้ง ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
          ด้วยความเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับทิวเขาตะนาวศรี ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียเลยทีเดียวค่ะ และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ จระเข้น้ำจืด บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอีกด้วย

 • ที่อยู่ : พื้นที่บางส่วนในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
 • พิกัด : ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 จังหวัด
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.30 น.
 • โทร : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 0-3277-2311
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Kaengkrachannationalparkofficial
ที่มา https://travel.trueid.net/detail/3l1m1XoboQbl

ย่อ