วันโปรแกรมเมอร์สากล
(International Programmers’ Day)

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ ศุกร์, 07/01/2022 – 07:37
มีผู้อ่าน 2,336 ครั้ง (29/10/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/230561
https://www.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/10372-01.jpg

         วันโปรแกรมเมอร์สากล ถูกกำหนดให้มี 2 ครั้ง ในหนึ่งปี คือ วันที่ 7 มกราคม แต่ที่นิยมกัน คือวันที่ 13 กันยายน ถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน (กุมภาพันธ์ มี 29 วัน) จะเป็นวันที่ 12 กันยายน ของทุกปี แทน

         เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีการกำหนดให้วันที่ 7 มกราคม ของทุกปี เป็นวันโปรแกรมเมอร์ เพื่อเป็นเกียรติกับเหล่าโปรแกรมเมอร์ทั้งหลาย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเฉลิมฉลองกันในแต่ละประเทศโดยเฉพาะรัสเซีย

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 นายดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ลงนามประกาศให้มี วันโปรแกรมเมอร์ ในวันที่ 256 ของปี ซึ่งหมายถึงวันที่ 13 กันยายน หรือวันที่ 12 กันยายน ของทุกปี ถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน

         ทำไมวันโปรแกรมเมอร์ ถึงเป็นวันที่ 256 ของทุกปี ? ก็เพราะว่า 256 เป็นกำลังสูงสุดของสอง ที่มีค่าน้อยกว่า 365 หรือ 366 ซึ่งเป็นจำนวนวันในแต่ละปี หรือก็คือ 2 ยกกำลัง 8 (2^8) นั่นเอง ส่วนประเทศจีนจะเลือกวันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เพราะ 2 ยกกำลัง 10 เท่ากับ 1024 (เดือน 10 วันที่ 24) ซึ่งแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงปีอธิกสุรทิน

         แล้วทำไม จึงต้องเลือกเป็น 2 ยกกำลังล่ะ ? เพราะ ภาษาเครื่อง เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ทันที ด้วยการใช้เลขฐานสอง (0 และ 1) แทนข้อมูล และคำสั่งต่าง ๆ โดยไม่ต้องผ่านตัวแปลภาษานั่นเอง

         สำหรับเหล่าโค้ดเดอร์  คุณครู และเด็ก ๆ  วันนี้ไม่ต้องหยุดเรียน หยุดสอนนะ โค้ดดิ้งตามปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และใครที่อยากจะพัฒนาสกิลเป็นโปรแกรมเมอร์เต็มตัว อย่ารอช้า สสวท. ได้เตรียมวิชา โค้ดดิ้ง (Coding) ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ตามระดับการเรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

         คุณครู และผู้ปกครองที่สนใจหนังสือเรียน  และคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://bookstore.ipst.ac.th

แหล่งอ้างอิง : https://www.ipst.ac.th/knowledge/10372/international-programmers.html