วันมวยไทยแห่งชาติ

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ พฤ, 12/02/2015 – 08:58

วันมวยไทยแห่งชาติ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

มวยไทย มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน ความภูมิใจของคนทั้งชาติ
            “มวยไทย” เป็นศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวของชาติไทยที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ และได้รับการสืบทอดมาสู่ชนรุ่นปัจจุบัน ศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวของไทยแขนงนี้ เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ มือ เท้า เข่า ศอก รวมถึงศรีษะ จึงเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ครบเครื่องมีพิษสงรอบด้าน จนเกิดการถ่ายทอดและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เป็นที่นิยมไปทั่วไม่เฉพาะในเมืองไทย แต่ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศโซนยุโรปและทั่วโลก ซึ่งเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

            จากเหตุผลดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยให้เป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและยกย่ององค์ความรู้ และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย เพื่อให้มรดกอันทรงคุณค่านี้ได้รับการยกย่อง ส่งเสริม และเชิดชูให้คนในชาติให้ความสำคัญต่อศิลปะการป้องกันตัวของตนเองที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

            กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้มีการสถาปนา “วันมวยไทย” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมวยไทย ซึ่งตรงกับวันเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ที่เสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชน ตามบันทึกในพงศาวดาร (ฉบับพระราชหัตเลขา พ.ศ.๒๕๔๒) ที่กล่าวว่า

            พระเจ้าเสือ ทรงแต่งกายแบบชาวบ้าน และเสด็จทางชลมารคพร้อมเรือตามเสด็จ ไปจอดที่ตำบลตลาดกรวด ซึ่งมีงานมหรสพมีผู้คนไปเที่ยวงานอย่างเนืองแน่น มีการละเล่นมากมายหลายอย่าง พระองค์เสด็จไปยังสนามมวยและให้นายสนามจัดหาคู่ชกให้ โดยนายสนามประกาศให้ประชาชนทราบว่า พระองค์เป็นนักมวยจากเมืองกรุง ประชาชนสนใจมาก เพราะสมัยนั้น นักมวยกรุงศรีอยุธยามีชื่อเสียงมาก นายสนามได้จัดเอานักมวยฝีมือดีของเมืองวิเศษไชยชาญเท่าที่มีอยู่ มาเป็นคู่ชก พระเจ้าเสือได้ชกกับ นักมวยถึงสามคนมี นายกลาง หมัดตาย นายใหญ่ หมัดเหล็ก และนายเล็ก หมัดหนัก ซึ่งแต่ละคนมีฝีมือดีเยี่ยม การต่อสู้เป็นไปอย่างน่าดูด้วยฝีมือเก่งพอ ๆ กัน แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและความชำนาญในศิลปะมวยไทย ที่พระองค์ได้ทรงฝึกหัดและศึกษาจากสำนักมวยหลายสำนัก จึงทำให้พระองค์สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้ง ๓ คนได้ โดยที่คู่ต่อสู้ต่างได้รับความบอบช้ำเป็นอันมาก และได้รับรางวัลเป็นเงินหนึ่งบาท ส่วนผู้แพ้ได้สองสลึง ซึ่งพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยกับการได้ชกมวยในคราวนั้นไม่น้อย

อ่านเพิ่มเติม...

            และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ศิลปะมวยไทยมาใช้ต่อสู้ปกป้องราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติ ตามบันทึกว่า พระเจ้าเสือทรงมีฝีมือการชกมวยไทยชำนาญมาก ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งขุนหลวงสรศักดิ์ เคยใช้ศิลปะมวยไทยไล่ชกเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือคอนสแตนติน ฟอลคอน จนฟันหักไปสองซีก ซึ่งเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เป็นขุนนางฝรั่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดปรานเป็นอย่างมาก

            ในสมัยอยุธยา จะมีกองกำลังทหารกองหนึ่งทำหน้าที่ถวายอารักขาพระเจ้าแผ่นดิน เรียกว่า “กองทนายเลือก” ผู้ที่ได้ทำงานในกองนี้ได้รับการคัดเลือกมาจากนักมวยฝีมือดี ทนายเลือก มีบทบาทสำคัญและอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดิน ดังปรากฏว่า ระหว่างที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประชวรใกล้สวรรคต มีข่าวว่า เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ คิดก่อการกบฏ ขุนหลวงสรศักดิ์ได้ใช้ทนายเลือกไปลวงเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เข้ามาในพระราชวัง พอเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ นั่งเสลียงคนหามเข้ามา ทนายเลือกจึงตีด้วยไม้พลองแล้วฆ่าเสีย

            จากการที่พระเจ้าเสือทรงพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับมวยไทย จึงทรงคิดท่าแม่ไม้ ไม้กลมวยไทยขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะพระองค์ เรียกว่า “มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ” จากที่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยรัชการที่ ๕ ซึ่งเป็นตำรามวยตำรับพระเจ้าเสือที่เก่าแก่ที่สุด เป็นมรดกทางภูมิปัญญาจากบรรพชนที่ได้รับการถ่ายทอดมาสู่ชนรุ่นหลัง และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ที่มาของข้อมูล :

 • http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&…
  โดย นายศาตนันท์ จันทรวิบูลย์  กลุ่มประชาสัมพันธ์  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันมวยไทย 6 กุมภาฯ มวยไทยของโลก

            สุดยอดวิชาป้องกันตัว สำหรับคนไทยเรา คงหนีไม่พ้น แม่ไม้มวยไทย ที่คนทั่วโลกต่างยอมรับในความเก่งกาจ และอันตรายอย่างแน่นอน ในปัจจุบันมวยไทย ได้มีการเผยแพร่ออกไปอย่างมาก ทำให้มีผู้คนหลากเชื้อชาติเข้ามาศึกษาและ เรียนรู้เพื่อเป็นวิชาป้องกันตัว

ที่มาของภาพ : https://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2015/02/มวยไทย.jpg

            จากที่กล่าวมานี้ ทุกคนจะเห็นได้ว่า มวยไทย นั้นถือเป็นสมบัติอันล่ำค่าของคนไทยเรา และทุกคนรู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยเราได้มีการกำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมวยไทย วันนี้เราจึงนำข้อมูลดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แม่ไม้มวยไทยของเรา มาฝากกันครับ

ประวัติ ความเป็นมาของ มวยไทย

            มวยไทย เป็นศิลปะการป้องกันตัวของชนชาติไทยมาตั้งแต่อดีต โดยมวยไทย เป็นการต่อสู้โดยการใช้ร่างกายเป็นอาวุธ ประกอบไปด้วย 9 อย่าง หรือที่เรียกกันว่า นวอาวุธ ได้แก่ มือ 2 เท้า 2 ศอก 2 เข่า 2 และ ศีรษะ 1 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศิลปะการป้องกันตัวของแม่ไม้มวยไทย จัดว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา

ที่มาของภาพ :  https://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2015/02/มวย.jpg

การแข่งขันมวยไทยในปัจจุบัน

            มวยไทยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นกีฬามากขึ้น โดยเกิดสำนักมวยต่างๆ ที่ผลิตนักมวยเพื่อขึ้นชกรดับประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียง ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็รอย่างดี ปัจจุบัมีเวทีกีฬาชกมวยเป็นประจำที่ลุมพินีและเวทีราชดำเนิน ซึ่งมีการถ่ายทอดออกอากาศไปทั่วประเทศ และเมื่อมีเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้มวยไทยก็พัฒนาตามเทคโนโลยีด้วยเช่นกันโดยมีการจัดช่องทางการส่งข่าวสารทั้งในอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์มือถือ และวิทยุ ทำให้สะดวกต่อการรับข่าวสารข้อมูลเป็นอย่างมาก

ความสำคัญ และประโยชน์ของมวยไท

 1. มวยไทยทำให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย และมีภูมิคุ้มกันโรค เพราะร่างกายมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ
 2. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นนักมวย กรรมการ รวมทั้งผู้ชมอีกด้วย
 3. ทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีการผ่อนคลายอารมณ์ และลดความตึงเครียดได้
 4. มวยไทยทำให้เกิดความอดทนในด้านร่างกายและมีการควบคุมอารมณ์มากขึ้น เพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการต่อสู้ซึ่งอาจได้รับบาดแผลหรือในขณะที่แข่งขันอาจมีแรงกดดันจากคนเชียร์ คนที่ดูการแข่งขัน
 5. มวยไทยเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง เพราะมวยไทยเป็นกีฬาที่มีกฎกติกา และระเบียบวิธีการเล่น ทำให้ต้องมีการควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎในระเบียบที่ตั้งขึ้น
 6. ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน
 7. เป็นการฝึกปฏิภาณไหวพริบ สมาธิ ในการแก้ไขปัญหาเพราะในขณะที่มีการแข่งขันผู้เล่นต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเองพร้อมกับการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม
 8. มวยไทยเป็นกีฬาที่บ่งบอกเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นไทยได้ดี
 9. มวยไทยได้มีการพัฒนาโดยส่งผู้แข่ง ขันไปแข่งขันระดับประเทศทำให้มวยไทยเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไปอย่างกว้างขวาง
 10. มวยไทยเป็นกีฬาที่ช่วยลดปัญหาสังคมไปได้โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นและเยาวชน

5 ชื่อแม่ไม้มวยไทย ที่ทุกคนรู้จัก

1. มอญยันหลัก

https://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2015/02/มอญยันหลัก.jpg

2. จระเข้ฟาดหาง

https://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2015/02/จระเขฟาดหาง.jpg

3. ฤาษีบดยา

https://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2015/02/ฤาษีบดยา.jpg

4. หักงวงไอยรา

https://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2015/02/หักงวงไอยรา.jpg

5. หักคอเอราวัณ

https://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2015/02/หักคอเอราวัณ.jpg

ที่มาของข้อมูล : http://scoop.mthai.com/specialdays/5896.html

แม่ไม้มวยไทย15ท่า ลูกไม้มวยไทย15ท่า
แม่ไม้มวยไทย
มวยไทยไชยา

ย่อ