สร้างโดย : นางสาวเบญจมาศ ภัคโชค
สร้างเมื่อ จันทร์, 13/10/2008 – 15:22

วันอุตุนิยมวิทยาโลก
ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี

เกี่ยวกับ WMO

          องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีสมาชิกจาก 193 ประเทศสมาชิกและดินแดน มีต้นกำเนิดมาจากองค์การอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ (IMO)ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่การประชุมอุตุนิยมวิทยานานาชาติเวียนนา พ.ศ. 2416 ก่อตั้งขึ้นโดยการให้สัตยาบันอนุสัญญา WMO เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2493 WMO ได้กลายเป็นหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติด้านอุตุนิยมวิทยา (สภาพอากาศและสภาพอากาศ) อุทกวิทยาในการดำเนินงานและธรณีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องในอีกหนึ่งปีต่อมา สำนักเลขาธิการซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเจนีวา นำโดยเลขาธิการ องค์สูงสุดคือสภาอุตุนิยมวิทยาโลก

ประวัติ WMO

https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/styles/featured_media_detail/public/advanced_page/featured_media/FullSizeRender-5.jpg?Q8y11VI3OhAo151DHCT_PhY2lVaH02L.&itok=Dml99WcV

          การก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2493 หลังจากที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ และการกำหนด WMO ในปี พ.ศ. 2494 เป็นหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติ ได้ประกาศศักราชใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และธรณีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

อ่านเพิ่มเติม...

การก่อตั้ง WMO

          องค์การอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ (IMO) ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนทำหน้าที่สาเหตุของอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศได้ดีเป็นเวลาประมาณสามในสี่ของศตวรรษ และรัฐบาลและนักอุตุนิยมวิทยาต่างก็พอใจกับข้อตกลงดังกล่าวเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางทศวรรษ 1930 ปรากฏชัดมากขึ้น อย่างน้อยสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ สถานะดังกล่าวสำหรับจุดศูนย์กลางของอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศนั้นไม่สอดคล้องกับความสำคัญที่อุตุนิยมวิทยาเป็นในขณะนั้นในบริบทของเศรษฐกิจที่กว้างใหญ่และ มีการพัฒนาเทคโนโลยี ภายในปี ค.ศ. 1939 ได้มีการเตรียมร่างอนุสัญญาอุตุนิยมวิทยาโลกฉบับใหม่ (ร่างเบอร์ลิน) ขึ้นแล้ว แต่การดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติก็ล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าบางอย่างเพิ่มเติมคือ 

          โลกอุตุนิยมวิทยาที่เปลี่ยนแปลงและน่าตื่นเต้นซึ่งมีอยู่หลังสงครามปรากฏชัดในวาระการประชุมผู้อำนวยการซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันในเดือนกันยายน พ.ศ. 2490 มติ 400 ฉบับสะท้อนถึงหัวข้อที่หลากหลายซึ่งได้รับการพิจารณาในการประชุมของ ค่าคอมมิชชั่นทางเทคนิคและระดับภูมิภาคในโตรอนโตเมื่อเดือนที่แล้ว – รหัส, หน่วย, ไดอะแกรม, สัญลักษณ์, เครื่องมือ, วิธีการสังเกต, เครือข่ายสถานี, โทรคมนาคม, ความปลอดภัยในการเดินอากาศ, สถิติภูมิอากาศ, สิ่งพิมพ์, เอกสาร, การศึกษา, การฝึกอบรมวิชาชีพ, การวิจัยอุตุนิยมวิทยา , ประเด็นทางกฎหมายและเรื่องการบริหาร. นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง IMO กับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และหน่วยลาดตระเวนน้ำแข็งระหว่างประเทศอีกด้วย

          ความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 เมื่อการประชุมคณะกรรมการขอให้คณะกรรมการอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศเตรียมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ IMO ซึ่งจะทำให้องค์การเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ในขณะเดียวกัน Com

ประวัติของ IMO

https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/styles/featured_media_detail/public/advanced_page/featured_media/wmo-youth_history_0.jpg?TyI0Ljg6dcQrkX.vwrgLePaVEdOnqQeE&itok=rEvgKdaG

          องค์การอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ (IMO) พบต้นกำเนิดในการประชุมอุตุนิยมวิทยานานาชาติเวียนนา พ.ศ. 2416 ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการอุตุนิยมวิทยาถาวรร่างกฎเกณฑ์และกฎเกณฑ์ขององค์กรอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศข้ามพรมแดนของประเทศ งานเสร็จสมบูรณ์ใน Utrecht ในปี 1878 และ IMO ได้เกิดขึ้นที่ International Meteorological Congress ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรมในปีต่อไป มันยังคงใช้งานอยู่จนถึงปี 1950 เมื่อ IMO กลายเป็นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) อย่างเป็นทางการ

หน้าที่ของ WMO

         เนื่องจากสภาพอากาศ ภูมิอากาศ และวัฏจักรของน้ำไม่มีขอบเขตระดับประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามแนวทางของระบบโลกเพื่อการพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ อุทกวิทยาในการปฏิบัติงาน และบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก แอปพลิเคชัน. WMO จัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว

WMO ทำอะไร

https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/styles/people_governance/public/advanced_page/featured_media/whatwedo.jpg?JBDBxbLyuK8ugFyQpz_yToO9NkyK5Cuz&itok=g4ykJGi5

         ในฐานะหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติ WMO ทุ่มเทให้กับความร่วมมือระหว่างประเทศและการประสานงานเกี่ยวกับสถานะและพฤติกรรมของชั้นบรรยากาศของโลก ปฏิสัมพันธ์กับพื้นดินและมหาสมุทร สภาพอากาศและสภาพอากาศที่ผลิตขึ้น และการกระจายทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้น  

         บริการอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติทำงานตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบระบบ Earth และให้ข้อมูลสภาพอากาศและสภาพอากาศที่สำคัญทั่วโลก คำเตือนตั้งแต่เนิ่นๆและเชื่อถือได้สำหรับสภาพอากาศเลวร้ายและความผันผวนของคุณภาพอากาศ ตลอดจนความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ชุมชน และบุคคลได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์สภาพอากาศและสภาพอากาศได้ดีขึ้น คำเตือนของพวกเขาช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สิน ปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม WMO สนับสนุนบริการอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติด้วยงานนี้และในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ การบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

WMO อำนวยความสะดวกและส่งเสริม:

  • การจัดตั้งเครือข่ายการสังเกตการณ์ระบบโลกแบบบูรณาการเพื่อให้ข้อมูลสภาพอากาศ สภาพอากาศ และน้ำ
  • การจัดตั้งและบำรุงรักษาศูนย์การจัดการข้อมูลและระบบโทรคมนาคมสำหรับการจัดหาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศ สภาพอากาศ และน้ำอย่างรวดเร็ว
  • การสร้าง  มาตรฐานสำหรับการสังเกตและติดตาม  เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอเพียงพอในการปฏิบัติและขั้นตอนที่ใช้ทั่วโลกและด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจถึงความสม่ำเสมอของข้อมูลและสถิติ
  • การจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศ และน้ำ – ผ่านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตุนิยมวิทยาในการดำเนินงานและอุทกวิทยา – เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและนำไปสู่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นเดียวกับภาคส่วนต่างๆ เช่น การขนส่ง (การบิน การเดินเรือ และทางบก -ตาม) การจัดการทรัพยากรน้ำ เกษตรกรรม สุขภาพ พลังงาน และด้านอื่นๆ
  • กิจกรรมในปฏิบัติการอุทกวิทยาและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบริการอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติในรัฐและดินแดนที่แยกจากกัน
  • การประสานงานการวิจัยและการฝึกอบรมด้านอุตุนิยมวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

WMO ทำอย่างไร

https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/styles/featured_media_detail/public/advanced_page/featured_media/15928858561_2f9a61136e_z.jpg?FIruXrKWeIbeaGyXuKVPwCrIsL4pwd32&itok=cFaFdNyE

         ผ่านคณะกรรมการด้านเทคนิค โครงการ โครงการ และสำนักงานระดับภูมิภาค ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน WMO อำนวยความสะดวกและประสานงานแนวทางระบบ Earth ในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนการสังเกต การส่งเสริมและบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาและการส่งมอบโดยเสรี ของการบริการในด้านสภาพอากาศ ภูมิอากาศ และน้ำ

         กิจกรรมของ WMO อำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาและขยายเครือข่ายการสังเกตการณ์ในชั้นบรรยากาศ สมุทรศาสตร์ และบนบกของสมาชิก การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลที่ได้มาโดยไม่ จำกัด ฟรี และการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสภาพอากาศ สภาพภูมิอากาศ และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำทั่วโลก

แหล่งข้อมูล

  • aeromet.tmd.go.th
  • https://public.wmo.int/en

ย่อ