สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ ศุกร์, 27/04/2018 – 08:09

WORLD DNA DAY
วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี

         วัน WORLD DNA เป็นการฉลองความสำเร็จของโครงการจีโนมมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จในปี 2546 และการค้นพบเกลียวคู่ของดีเอ็นเอโดยเจมส์ วัตสันและฟรานซิส คริกในปี 2496 วัน DNA แห่งชาติมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 เมษายน และเริ่มหลังจากการประชุมครั้งที่ 108 ครั้งแรกผ่านไป มติร่วมกันกำหนดวันในปี 2546 การเฉลิมฉลองประจำปีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และสาธารณชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในการวิจัยจีโนมและสำรวจสิ่งที่พวกเขาอาจมีความหมายสำหรับชีวิตของพวกเขา

         สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ (NHGRI) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 27 สถาบันและศูนย์ที่ก่อตั้งสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) กำลังสนับสนุนให้องค์กรจัดงานเฉลิมฉลองวัน DNA แห่งชาติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี

         วันที่ 25 เมษายน 1953 นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่างตีพิมพ์ผลงานวิจัยโครงสร้าง DNA นักวิทยาศาสตร์สามคนได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบดังกล่าว ส่วนโรสลินด์ แฟรงคลิน เสียชีวิตก่อน จึงไม่ได้รับรางวัลโนเบล
         มารู้จัก โรสลินด์ แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนในการค้นพบ DNA กัน

https://www.facebook.com/ipst.thai/photos/a.186298994739830.34710.145276782175385/1685392218163826/?type=3&theater