วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

สร้างโดย : นางสาวเบญจมาศ ภัคโชค
สร้างเมื่อ พุธ, 15/10/2008 – 11:06
มีผู้อ่าน 20,674 ครั้ง (06/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/17017

วันสิ่งแวดล้อมโลก
World Environment Day
วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในยุค 70’s

     ปี พ.ศ. 2515 เป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาการเมืองด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ: การประชุมใหญ่ครั้งแรกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายนที่กรุงสตอกโฮล์ม (สวีเดน) ที่รู้จักกันในชื่อ Conference on the Human Environment หรือ the Stockholm Conferenceมีเป้าหมายเพื่อสร้างมุมมองทั่วไปขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความท้าทายในการอนุรักษ์และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของมนุษย์

     ต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม สมัชชาใหญ่ได้มีมติ ( A/RES/2994 (XXVII) ) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และเรียกร้องให้ “รัฐบาลและองค์กรในระบบสหประชาชาติดำเนินการในวันนั้นของทุกปี กิจกรรมทั่วโลกตอกย้ำความห่วงใยในการอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อดำเนินการตามมติที่แสดงออกในที่ประชุม” วันที่ตรงกับวันแรกของการประชุมสถานที่สำคัญ

     นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม สมัชชาใหญ่แห่งสมัชชาได้มีมติอื่น ( A/RES/2997 (XXVII) ) ที่นำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

     นับตั้งแต่การเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี 1973วันสิ่งแวดล้อมโลกได้ช่วยให้ UNEP สร้างความตระหนักและสร้างแรงผลักดันทางการเมืองเกี่ยวกับความกังวลที่เพิ่มขึ้น เช่น การเสื่อมของชั้นโอโซน สารเคมีที่เป็นพิษ การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และภาวะโลกร้อน The Day ได้พัฒนาเป็นเวทีระดับโลกสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วน ผู้คนนับล้านได้มีส่วนร่วมตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเรา ตลอดจนในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2021/05/history.jpg?itok=5gxDWh1n

โลกเพียงใบเดียว Only one Earth

ในจักรวาลมี
กาแล็กซีหลายพันล้านดวง ในดาราจักรของเรามีดาวเคราะห์หลายพันล้านดวง
แต่มี #OnlyOneEarth
มาดูแลกัน

โลกเผชิญกับภาวะฉุกเฉินของดาวเคราะห์สามดวง:

 • สภาพภูมิอากาศร้อนขึ้นเร็วเกินไปที่ผู้คนและธรรมชาติจะปรับตัว
 • การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและแรงกดดันอื่น ๆ หมายความว่าประมาณ 1 ล้านชนิดถูกคุกคามด้วยการสูญพันธุ์
 • มลพิษยังคงเป็นพิษต่ออากาศ พื้นดิน และน้ำของเรา

ทางออกจากภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของเราเพื่อให้ครอบคลุม ยุติธรรม และเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขึ้น เราต้องเปลี่ยนจากการทำร้ายโลกเป็นการรักษามัน

ข่าวดีก็คือโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่มีอยู่และมีราคาที่ไม่แพงมากขึ้น

#OnlyOneEarth เป็นแคมเปญสำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 เรียกร้องให้มีการดำเนินการร่วมกันในระดับโลกเพื่อเฉลิมฉลอง ปกป้อง และฟื้นฟูโลกของเรา

#OnlyOneEarth มาจากไหน?

“Only One Earth” เป็นสโลแกนของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์มในปี 2515 ซึ่งทำให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในวาระระดับโลกและนำไปสู่การก่อตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลก ห้าสิบปีต่อมา สวีเดนเป็นเจ้าภาพ Stockholm+50 ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 3 มิถุนายน และวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน

ทำไมต้องมีส่วนร่วม?

เวลากำลังจะหมดลง และธรรมชาติอยู่ในโหมดฉุกเฉิน เพื่อรักษาภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในศตวรรษนี้ เราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 หากไม่มีการดำเนินการใดๆ มลภาวะทางอากาศที่อยู่นอกเหนือแนวทางที่ปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ภายในทศวรรษนี้ และขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่ระบบนิเวศทางน้ำจะเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า ภายในปี 2040

เราต้องการการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเหล่านี้ โดยทำให้ “โลกเพียงใบเดียว” และมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างที่เกี่ยวข้องเช่นเคย

ทำให้การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นตัวเลือกเริ่มต้น

ทางเลือกที่พลิกโฉมอย่างแท้จริงเพื่อความยั่งยืนจะต้องพร้อมใช้งาน ราคาจับต้องได้ และน่าสนใจสำหรับผู้คนในการตัดสินใจที่ดีขึ้นในแต่ละวัน ประเด็นสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ วิธีสร้างและใช้ชีวิตในบ้าน เมือง สถานที่ทำงานและการสักการะ วิธีและที่ที่เงินของเราลงทุน และสิ่งที่เราทำเพื่อความสนุกสนาน แต่สิ่งอื่นๆ ที่มีความสำคัญกว่านั้นยังรวมถึง: พลังงาน ระบบการผลิต ระบบการค้าและการขนส่งทั่วโลก และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

หลายทางเลือกเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นได้โดยหน่วยงานขนาดใหญ่เท่านั้น: รัฐบาลระดับประเทศและระดับย่อย สถาบันการเงิน ธุรกิจ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอื่นๆ ที่มีอำนาจในการเขียนกฎเกณฑ์ใหม่ วางกรอบความทะเยอทะยานของเรา และเปิดโลกทัศน์ใหม่

อย่างไรก็ตาม ปัจเจกบุคคลและภาคประชาสังคมเป็นผู้สนับสนุนหลัก ผู้ปลุกจิตสำนึก และผู้สนับสนุน ยิ่งเราแสดงความเห็น เน้นว่าต้องทำอะไร และชี้ว่าใครรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นจะมา

ด้วยการสนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 และแคมเปญ #OnlyOneEarth คุณสามารถช่วยให้โลกที่มีเอกลักษณ์และสวยงามแห่งนี้ยังคงเป็นบ้านที่สะดวกสบายสำหรับมนุษยชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=_CIPLOajR58

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

 • 2528 (1985) Youth, Population and Environment เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม
 • 2529 (1986) A Tree for Peace ต้นไม้เพื่อสันติภาพ
 • 2530 (1987)  Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development  
 • 2531 (1988) Slogan : When people put the environment first, development will last 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 • 2532 (1989) Global Warming ; Global Warming
  ภาวะโลกร้อน 
 • 2533 (1990) Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
  เด็กและสิ่งแวดล้อม 
 • 2534 (1991) Climate Change : Need for Global Partnership
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 • 2535 (1992) Only One Earth : Care and Share 
 • 2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle 
 • 2537 (1994) One Earth, One Family
  โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน 
 • 2538 (1995) We The Peoples, United for the Global Environment
  ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก 
 • 2539 (1996) Our Earth, Our Habitat, Our Home
  รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา 
 • 2540 (1997) For Life on Earth
  เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก 
 • 2541 (1998) For Life on Earth “Save our Seas”
  “เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน 
 • 2542 (1999) “Our Earth, Our Future … Just Save It”
  รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 • 2543 (2000) 2000 The Environment Millennium : Time to Act
  ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา” 
 • 2544 (2001) CONNECT with the World Wide Web of Life
  เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต 
 • 2545 (2002) Give Earth a Chance
  ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต 
 • 2546 (2003) Water – Two Billion People are Dying for It!
  รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน 
 • 2547 (2004) Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live ?
  ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย 
 • 2548 (2005) GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET
  “เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก”
 • 2549 (2006) DON’T DESERT DRYLANDS!
  “เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ”
 • 2550 (2007) MELTING ICE-A HOT TOPIC
  ลดโลกร้อน  ด้วยชีวิตพอเพียง 
 • 2551 (2008) Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy
  ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 
 • 2552 (2009) คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน – Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change
 • 2553 (2010) ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก – Many Species One Planet One Future
 • 2554 (2011) ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา – Forests:Nature at your Service
 • 2555 (2012) คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Green Economy: Does it include you
 • 2556 (2013) คิด กิน ประหยัด Think .Eat.Save ( Think before you eat and help save our environment!)
 • 2557 (2014) Raise you voice not the sea level ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก
 • 2558 (2015) ฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก (Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care)
 • 2559 (2016) หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ (Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade)
 • 2560 (2017) ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ (Connecting People to Nature : I’m With Nature)
  2561 (2018) ” Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it! ”  รักษ์โลก เลิกพลาสติก
 • 2562 (2019) (Beat Air Pollution : WE CAN?T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR)
  เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้
 • 2563 (2020) ” Time For Nature : Find Out What You Can Do ”  ถึงเวลา คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ
 • 2564 (2021) ” Reimagine. Recreate. Restore ”   ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • 2565 (2022) ” Living Sustainably in Harmony with Nature ”  วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล 

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.un.org/en/observances/environment-day

ย่อ