วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก
World Ocean Day

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ อังคาร, 11/06/2019 – 07:40
มีผู้อ่าน 4,840 ครั้ง (06/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/229758

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก
World Ocean Day
วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี

อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องตระหนักว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวัตถุประสงค์ของข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราต้องการการดำเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูมหาสมุทร นั่นหมายถึงการหาจุดสมดุลใหม่ในความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งแวดล้อมทางทะเล
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2022/05/2021unwod-oceanlife_livelihoods-renee-capozzola-winner.jpg?itok=ojOQdrgj

การฟื้นฟู: การกระทำร่วมกันเพื่อมหาสมุทร

          มหาสมุทรครอบคลุมมากกว่า 70% ของโลก เป็นแหล่งชีวิตของเรา ซึ่งสนับสนุนการยังชีพของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมดบนโลก

          มหาสมุทรผลิตออกซิเจนอย่างน้อย 50% ของโลก เป็นที่อยู่อาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่ของโลก และเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำหรับผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลก ไม่ต้องพูดถึง มหาสมุทรเป็นกุญแจสำคัญต่อเศรษฐกิจของเรา โดยมีคนประมาณ 40 ล้านคนถูกจ้างงานโดยอุตสาหกรรมในมหาสมุทรภายในปี 2030

          แม้ว่ามหาสมุทรจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด แต่มหาสมุทรก็ยังต้องการการสนับสนุน

          ด้วยจำนวนปลาขนาดใหญ่หมดลง 90% และแนวปะการัง 50% ถูกทำลาย เรากำลังแย่งชิงจากมหาสมุทรมากกว่าที่จะเติมได้ เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสมดุลใหม่กับมหาสมุทรที่ไม่ทำลายค่าหัวอีกต่อไป แต่กลับฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาและนำชีวิตใหม่มาสู่มหาสมุทร

          “การฟื้นฟู: การกระทำร่วมกันเพื่อมหาสมุทร” เป็นหัวข้อสำหรับวันมหาสมุทรโลก 2022 ซึ่งเป็นปีที่กำหนดโดยทศวรรษวิทยาศาสตร์มหาสมุทรแห่งสหประชาชาติและการเฉลิมฉลองการประชุมมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติสองปีหลังจากถูกยกเลิกเนื่องจากการระบาดใหญ่

ทำไมมหาสมุทรถึงมีความสำคัญ

          มหาสมุทรของโลก ทั้งอุณหภูมิ เคมี กระแสน้ำ และชีวิต ขับเคลื่อนระบบโลกที่ทำให้โลกน่าอยู่สำหรับมนุษยชาติ น้ำฝน น้ำดื่ม สภาพอากาศ ภูมิอากาศ ชายฝั่ง อาหารส่วนใหญ่ของเรา และแม้แต่ออกซิเจนในอากาศที่เราหายใจเข้าไป ล้วนได้รับการจัดหาและควบคุมโดยทะเลในที่สุด ตลอดประวัติศาสตร์ มหาสมุทรและทะเลเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการค้าและการขนส่ง

          การจัดการทรัพยากรที่สำคัญระดับโลกอย่างระมัดระวังนี้เป็นคุณลักษณะสำคัญของอนาคตที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน น้ำชายฝั่งยังคงเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากมลภาวะและการทำให้เป็นกรดของมหาสมุทร ซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงานของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งนี้ยังส่งผลเสียต่อการประมงรายย่อยอีกด้วย

          พื้นที่คุ้มครองทางทะเลจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีทรัพยากรที่ดี และจำเป็นต้องมีกฎระเบียบเพื่อลดการประมงเกินขนาด มลพิษทางทะเล และการทำให้เป็นกรดในมหาสมุทร

เฉลิมฉลองความสำคัญ

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/05/fish_png.png

          ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักผ่านการสังเกตการณ์ ด้วยเหตุนี้ ตาม  มติ 63/111 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนเป็นวันมหาสมุทรโลก

          แนวความคิดของ ‘วันมหาสมุทรโลก’ ได้รับการเสนอครั้งแรกในปี 1992 ที่การประชุมสุดยอดโลกในรีโอเดจาเนโรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมหาสมุทรที่ใช้ร่วมกันของโลกและความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับทะเล ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของ มหาสมุทรมีบทบาทในชีวิตของเราและวิธีสำคัญที่ผู้คนสามารถช่วยปกป้องมหาสมุทรได้

          เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  กองกิจการมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติและกฎหมายแห่งท้องทะเล  กำลังประสานงานกิจกรรมต่างๆ วันมหาสมุทรโลก.

          คณะกรรมการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาลของยูเนสโก (IOC) ของยูเนสโกสนับสนุนเครือข่ายมหาสมุทรโลกซึ่งนับตั้งแต่ปี 2545 ได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างการสนับสนุนกิจกรรมการรับรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรในวันที่ 8 มิถุนายน

          หน่วยงานของ UN อื่นๆ ทำงานร่วมกับ UNESCO เพื่อปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่สำคัญ:  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (UNEP) เนื่องจากหน่วยงานเฉพาะทางดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม เอ ฟเอ โอ เสริมสร้างธรรมาภิบาลระดับโลกและความสามารถในการบริหารจัดการและทางเทคนิคของสมาชิก และเป็นผู้นำในการสร้างฉันทามติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางน้ำที่ดีขึ้น UNDPจัดการโครงการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนามนุษย์ และ  องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของการเดินเรือและการป้องกันมลพิษทางทะเลและบรรยากาศโดยเรือ

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2021/05/background.jpg?itok=T-nlOIa0

          วันมหาสมุทรโลกได้ระดมคนทั่วโลกเพื่อร่วมมือกิจกรรมมหาสมุทรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นำโดยเยาวชน ในวันที่ 8 มิถุนายนและตลอดทั้งปี เราทำงานร่วมกับผู้นำเยาวชนที่หลากหลาย องค์กรที่เน้นเยาวชน และอื่นๆ จากทุกภาคส่วนในเครือข่ายทั่วโลกที่กำลังเติบโตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมีส่วนร่วมกับสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งผู้กำหนดนโยบาย และรวมโลกเพื่อปกป้องและฟื้นฟูโลกสีฟ้าของเรา

          ในวันมหาสมุทรโลก ผู้คนจากทุกหนทุกแห่งสามารถรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและดำเนินการเพื่อมหาสมุทรอันเป็นหนึ่งเดียวของเราและสภาพอากาศที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกัน เข้าร่วมกับครอบครัวและชุมชนของคุณ รวบรวมบริษัทของคุณและเข้าร่วมกับคนอื่นๆ อีกนับล้านรอบโลกสีน้ำเงินของเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า

          ด้วยการทำงานร่วมกัน เราสามารถปกป้องและฟื้นฟูมหาสมุทรที่ใช้ร่วมกันของเรา และสร้างสภาพอากาศที่เสถียร เข้าร่วมการเฉลิมฉลองระดับโลกที่กำลังเติบโตในเดือนมิถุนายนนี้ และสานต่อการมีส่วนร่วมตลอดทั้งปี!

https://www.youtube.com/watch?v=1s4iKmrzgyY

แหล่งที่มาข้อมูล:

  • https://www.un.org/en/observances/oceans-day
  • https://worldoceanday.org/