วันประชากรโลก (World Population Day)

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ พฤ, 09/07/2009 – 09:30
มีผู้อ่าน 25,574 ครั้ง (07/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/27383

วันประชากรโลก (World Population Day)
วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี

อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ

การเข้าถึงประชากรแปดพันล้านคนทั่วโลกถือเป็นจุดสังเกตที่เป็นตัวเลข แต่เราต้องมุ่งเน้นที่ผู้คนเสมอ 
ในโลกที่เรามุ่งมั่นสร้าง ผู้คน 8 พันล้านคนหมายถึงโอกาส 8 พันล้านครั้งในการใช้ชีวิตอย่างสง่างามและเติมเต็ม
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2021/07/population_day-bg.jpg?itok=q2f454Jt

         วันประชากรโลกซึ่งมุ่งความสนใจไปที่ความเร่งด่วนและความสำคัญของปัญหาประชากร ก่อตั้งขึ้นโดยสภาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในขณะนั้นซึ่งปกครองในขณะนั้นในปี 1989 ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากความสนใจที่เกิดจากวันห้าพันล้าน สังเกตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530

         โดยมติที่ 45/216ของเดือนธันวาคม 1990 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ตัดสินใจที่จะถือปฏิบัติวันประชากรโลกต่อไปเพื่อเพิ่มความตระหนักในประเด็นด้านประชากร รวมถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

         วันดังกล่าวมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 1990 ในกว่า 90 ประเทศ ตั้งแต่นั้นมา สำนักงาน UNFPA ของประเทศจำนวนหนึ่ง รวมทั้งองค์กรและสถาบันอื่นๆ ได้เฉลิมฉลองวันประชากรโลก โดยร่วมมือกับรัฐบาลและภาคประชาสังคม

สหประชาชาติและประชากร

         กองประชากรแห่งสหประชาชาติร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน กองทุน โครงการ และหน่วยงานของระบบสหประชาชาติในการดำเนินการตามโครงการงานด้านประชากรและในการติดตามการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ สำนักงานรัฐบาลแห่งชาติ สำนักงานสหประชาชาติ นักวิจัย ตัวแทนสื่อ และประชาชนทั่วไปปรึกษากองประชากรเกี่ยวกับการประมาณการประชากรและการคาดการณ์ ข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาประชากรและการพัฒนา

         ในการประชุมครั้งที่ 38 คณะกรรมาธิการสถิติได้ขอให้กองสถิติแห่งสหประชาชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ เพิ่มความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชาติในการดำเนินการตามโครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะประจำปี 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้ขอให้ประเทศต่างๆ เริ่มดำเนินการตามหลักการและข้อเสนอแนะฉบับปรับปรุงสำหรับสำมะโนประชากรและที่อยู่อาศัย

         UNFPA ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายรายทั้งภายในและภายนอกระบบของสหประชาชาติ รวมถึงรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรตามความเชื่อ ผู้นำทางศาสนา และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น UNFPA ได้ทุ่มเททรัพยากรให้กับความพยายามที่นำโดยประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นที่การดำเนินการที่มุ่งเน้นประเทศและที่นำโดยประเทศเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็จัดการกับความรับผิดชอบร่วมกันและเสริมสร้างความกลมกลืนและความสอดคล้องกัน

         UNFPA ทำงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนครอบครัวโดย: จัดหายาคุมกำเนิดที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ การเสริมสร้างระบบสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนนโยบายสนับสนุนการวางแผนครอบครัว และรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานนี้ UNFPA ยังให้ความเป็นผู้นำระดับโลกในการเพิ่มการเข้าถึงการวางแผนครอบครัว โดยการประชุมพันธมิตร – รวมถึงรัฐบาล – เพื่อพัฒนาหลักฐานและนโยบาย และโดยเสนอความช่วยเหลือด้านโปรแกรม ด้านเทคนิค และการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนา

โลก 8 พันล้าน: สู่อนาคตที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกคน – ควบคุมโอกาสและรับรองสิทธิและทางเลือกสำหรับทุกคน

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2022/06/population_day_-2022.jpg?itok=wJae2dII

         ในปี 2554 โลกมีประชากรถึง 7 พันล้านคน ในปีนี้ ตัวเลขจะแตะ 8 พันล้าน กระตุ้นการตอบสนองของผู้ดูแล บางคนจะประหลาดใจกับความก้าวหน้าทางสุขภาพที่ยืดอายุขัยลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กและก่อให้เกิดการพัฒนาวัคซีนในเวลาที่บันทึก คนอื่นจะโน้มน้าวนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นและเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันมากกว่าที่เคย คนอื่น ๆ จะประกาศ ถึง ความเท่าเทียมทางเพศ

         แต่ความก้าวหน้านั้นไม่เป็นสากล โยนความไม่เท่าเทียมกันมาสู่การบรรเทาอย่างเฉียบขาด ความกังวลและความท้าทายแบบเดียวกันเมื่อ 11 ปีที่แล้วยังคงมีอยู่หรือแย่ลงไปอีก: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ โลกได้ก้าวมาถึงขั้นที่น่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคม: มีผู้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นมากกว่า100 ล้านคนทั่วโลก

         ในโลกอุดมคติ ผู้คน 8 พันล้านคนหมายถึงโอกาส 8 พันล้านครั้งสำหรับสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้นซึ่งได้รับอำนาจจากสิทธิและทางเลือก แต่สนามเด็กเล่นไม่ใช่และไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียว โดยพิจารณาจากเพศ ชาติพันธุ์ ชนชั้น ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ และแหล่งกำเนิด ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ จำนวนมากเกินไปที่ยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และความรุนแรง เราไม่ทำประโยชน์ตัวเองเมื่อละเลยผู้ที่ทิ้งไว้เบื้องหลัง

         อย่าให้พาดหัวข่าวที่ตื่นตระหนกหันเหความสนใจจากงานที่ทำอยู่: การลงทุนในทุนมนุษย์และทุนทางกายภาพสำหรับสังคมที่ครอบคลุมและมีประสิทธิผลซึ่งสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการสืบพันธุ์ เมื่อนั้นเราจะสามารถจัดการกับความท้าทายมหาศาลที่โลกของเราเผชิญอยู่และสร้างโลกที่สุขภาพ ศักดิ์ศรี และการศึกษาคือสิทธิและความเป็นจริง ไม่ใช่สิทธิพิเศษและคำสัญญาที่ว่างเปล่า ในโลกที่มี 8 พันล้านคน จะต้องมีที่ว่างสำหรับความเป็นไปได้เสมอ

แนวโน้มประชากรโลก

         ต้องใช้เวลาหลายแสนปีกว่าที่ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านคน – จากนั้นในเวลาเพียง 200 ปีหรือมากกว่านั้น ก็เพิ่มขึ้นเจ็ดเท่า ในปี 2554 ประชากรโลกถึง 7 พันล้านคน เกือบ 7.9 พันล้านในปี 2564 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8.5 พันล้านในปี 2573 9.7 พันล้านในปี 2593 และ 10.9 พันล้านในปี 2100

         การเติบโตอย่างมากนี้ได้รับแรงผลักดันจากจำนวนคนที่รอดชีวิตจนถึงวัยเจริญพันธุ์ที่เพิ่มขึ้น และมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอัตราการเจริญพันธุ์ การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น และการอพยพที่รวดเร็วขึ้น แนวโน้มเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

         ในอดีตที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้าน  อัตรา การ เจริญพันธุ์  และ  อายุขัย ในช่วงต้นทศวรรษ 1970  ผู้หญิงมีลูกโดยเฉลี่ย  4.5 คนต่อคน; ภายในปี 2558 ภาวะเจริญพันธุ์โดยรวมของโลกลดลงเหลือต่ำกว่า 2.5 เด็กต่อผู้หญิงหนึ่งคน ในขณะเดียวกัน อายุขัยเฉลี่ย  ทั่วโลก  เพิ่มขึ้นจาก 64.6 ปีในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เป็น 72.6 ปีในปี 2019

         นอกจากนี้ โลกกำลังเห็นการขยายตัวของ  เมือง ในระดับสูง  และการอพยพย้ายถิ่นอย่างรวดเร็ว ปี 2550 เป็นปีแรกที่ผู้คนอาศัยอยู่ใน  เขตเมืองมากกว่าในชนบทและภายในปี 2593 ประชากรโลกประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์จะอาศัยอยู่ในเมือง

         เมกะเทรนด์เหล่านี้มีความหมายในวงกว้าง สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน การกระจายรายได้ ความยากจน และการคุ้มครองทางสังคม สิ่งเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อความพยายามในการสร้างหลักประกันว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย การสุขาภิบาล น้ำ อาหาร และพลังงานอย่างทั่วถึง เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ผู้กำหนดนโยบายต้องเข้าใจว่ามีผู้คนอาศัยอยู่บนโลกกี่คน พวกเขาอยู่ที่ไหน อายุเท่าไหร่ และจะมีคนตามมาอีกกี่คน

เก้ามาตรฐานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการวางแผนครอบครัว

  • การไม่เลือกปฏิบัติ:ข้อมูลและบริการการวางแผนครอบครัวไม่สามารถจำกัดได้บนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเกี่ยวข้องทางการเมือง ถิ่นกำเนิด อายุ สถานะทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สถานะความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ .
  • พร้อมใช้งาน:ประเทศต่างๆ ต้องมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการการวางแผนครอบครัวได้
  • สามารถเข้าถึงได้:ประเทศต่างๆ ต้องมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการการวางแผนครอบครัวได้
  • ยอมรับได้:บริการและข้อมูลการคุมกำเนิดต้องจัดให้มีอย่างมีเกียรติ โดยเคารพทั้งจรรยาบรรณทางการแพทย์สมัยใหม่และวัฒนธรรมของผู้เข้ารับการรักษา
  • คุณภาพดี:ข้อมูลการวางแผนครอบครัวต้องได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
  • การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล:ทุกคนต้องได้รับอำนาจในการเลือกการสืบพันธุ์ด้วยความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ ปราศจากแรงกดดัน การบีบบังคับ หรือการบิดเบือนความจริง
  • ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ:บุคคลทุกคนต้องมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวเมื่อค้นหาข้อมูลและบริการการวางแผนครอบครัว
  • การมี ส่วนร่วม:ประเทศต่าง ๆ มีภาระหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อพวกเขา รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ
  • ความ รับผิดชอบ:ระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา ผู้นำและผู้กำหนดนโยบายต้องรับผิดชอบต่อผู้คนที่พวกเขารับใช้ในทุกความพยายามเพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนในการวางแผนครอบครัว

แหล่งที่มา : https://www.un.org/en/observances/world-population-day