ลูกคิดญี่ปุ่น

ลูกคิดญี่ปุ่น

สร้างโดย : นางสาวปนัดดา หัสปราบ
สร้างเมื่อ ศุกร์, 14/11/2008 – 19:32
มีผู้อ่าน 48,751 ครั้ง (18/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/18074
รางวัลที่ 3 ประเภทสื่อออนไลน์ (บุคคล)
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลูกคิดญี่ปุ่น