อ้วน

Home 
our  story 
มนุษย์ 
นิวเคลียร์ 
ทรัพยากร 
ระบบนิเวศน์ 
Contact me 

 

 โรคอ้วน

 วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วน   ซึ่งเกิดจากร่างกายสะสมไขมัน  ควรเลือกบริโภคคาร์โบไฮเดรต   พวกแป้งหรือน้ำตาลจากพืชผักและผลไม้   ควรงดเว้นอาหารที่มีรสหวานจัด   ขนมหวาน      และไขมัน    ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ   
        ความวิงเวียนศีรษะเนื่องจากความหิว   เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงจากปกติ     สำหรับคนที่เป็นเบาหวานควรอมลูกกวาดหรือดื่มน้ำหวานจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะลดอาการวิงเวียนได้

        โรคอ้วน   คือ   สภาวะที่มีเนื้อเยื่อ  ไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายมากเกินปกติ    ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วน  คือ    
        1.  พันธุกรรม           
        2.  สิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ได้รับอาหารเกินความต้องการ  
        3.  พันธุกรรมร่วมกับอาหาร

        วุ้นเส้นในสมัยปัจจุบัน  ส่วนใหญ่ทำจากแป้งมันสำปะหลังไม่ใช่ทำจากถั่ว  
        เหตุที่เราจัดน้ำตาล   แป้ง  และเซลลูโลสเป็นสารอาหารประเภทเดียวกันเพราะโมเลกุลของน้ำตาล  แป้ง  และ เซลลูโลส  ต่างก็ประกอบด้วย   โมเลกุลของกลูโคส
        เหตุที่แพทย์ต้องให้กลูโคสทางหลอดเลือดแก่คนไข้หลังผ่าตัดที่ต้องงดอาหารหรือที่มีอาการอ่อนเพลียเพราะเซลล์ต่างๆ ของร่างกายสามารถนำกลูโคสไปใช้ได้ทันที  ส่วนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวอื่นๆ    จะให้ไม่ได้เพราะร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
        แพทย์จะสั่งคนไข้ที่ต้องการตรวจกลูโคสในเลือดให้งดอาหาร      ตั้งแต่เที่ยงคืน     เพื่อเจาะเลือดในตอนเช้า  เพราะ หลังจากการกินอาหารระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น  ฉะนั้นเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้        จึงไม่ควรกินอาหารก่อนการตรวจกลูโคสในเลือด  (  งดอาหารประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง )   
        1.  สารที่ใช้เป็นน้ำตาลเทียม  ( แต่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต )
        สารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลสังเคาระห์ขึ้นเองโดยรับประทานแล้วไม้ให้พลังงานได้แก่  
        -  ซักคาริน     หรือ  ขัณฑสกร  หรือ ดีน้ำตาล  ให้ความหวาน  300  -  400  เท่าของน้ำตาลกลูโคส   หวานประมาณ  550  เท่า ของน้ำตาลทราย  แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหารเป็นผลึกสีขาว
        -  ไซคาเมต   มีความหวานกว่าน้ำตาลทรายถึง  30  เท่า  โดยน้ำหนัก  โทษอาจทำให้เกิดมะเร็ง  
        -  ดักซิน   มีความหวานกว่าน้ำตาลทราย  200  เท่า  
        -  ซอร์บิตอล หรือ  เฮกซิตอล  เป็นน้ำตาลเทียมชนิดหนึ่ง  ได้จากกลูโคส       มีลักษณะเป็นผงหรือเกร็ดสีขาวหวานประมาณ  2 / 3  เท่าของน้ำตาล

         


<  กินดี >      < โรคอ้วน >      < คาร์โบไฮเดรต >        
 


 
  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

 Copyright(c) 2002 Miss Wirasa Chaileamwong and Miss Sureeporn Bumroongeiampanya. All rights reserved.