พื้ น เ อี ย ง
Home 
ThaNks. 
AboUt uS. 
LeSsOn. 

 

 

 

ร อ กค า นพื้ น เ อี ย ง

  

พื้นเอียง ( Inclined Plane ) เป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง ลักษณะเป็นไม้กระดานยาวเรียบ ใช้สำหรับพาดบนที่สูงเพื่อขนย้ายวัตถุขึ้นที่สู่ที่สูง โดยการลากหรือการผลัก

 

Ianipurple02_pulse_next.gifประโยชน์ ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยผ่อนแรงในการย้ายสิ่งของขึ้นหรือลงจากยานพาหนะดังรูป

anipurple02_pulse_next.gifการคำนวณ ใช้หลักการของงาน

anipurple02_pulse_next.gif งาน ( Work ) หมายถึงผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรง

        สูตร        งาน    =      แรง      ระยะทางที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง

       โดย     แรง     มีหน่วยเป็น             นิวตัน

          ระยะทาง     มีหน่วยเป็น             เมตร

                  งาน     มีหน่วยเป็น             จูล หรือนิวตันเมตร

anipurple02_pulse_next.gif กฎของงาน

                งานที่ให้กับเครื่องกล                      =            งานที่ได้จากเครื่องกล

    จะได้ แรงที่ใช ้ ความยาวพื้นเอียง          =              น้ำหนักของวัตถุ ความสูง

หรือสูตร                E d1    =       W d2

ให้     E       =       แรงที่ใช้ หรือ ความพยายาม ( นิวตัน )    

        d1      =       ความยาวของพื้นเอียง ( เมตร )

        W       =       น้ำหนักของวัตถุ หรือ ความต้านทาน ( นิวตัน )

        d2      =       ความสูงของพื้นเอียง ( เมตร )

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissChonlada and Miss Wanlada  Reanaram. All rights reserved.