สำนวน  สุภาษิต

Homeสุภาษิตผู้จัดทำ

hybara_m@hotmail.com

 

เย้เย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต

        เว็บนี้เป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวนคำที่มีความหมายที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งบอกความหมายของสุภาษิต  สำนวน คำพังเพย  คำคม แก่ท่านผู้เข้าชม และมีตัวอย่าง
ในการใช้สำนวนคำด้วย

        เนื้อหาทั้งหมดเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ทำชิ้นงานลงในกระดาษพร้อมภาพประกอบ ส่งอาจารย์รัตนาภรณ์ ทองอยู่

ขอบคุณค่ะ แหล่งข้อมูล     

หนังสือพจนานุกรมสำนวนคำไทย  กิตติพร  วีรสุธีกุล  ยุพิน  วีรสุธีกุล
ตัวอย่างการใช้สำนวนนี้รวบรวมโดย  อาจารย์ รัตนาภรณ์  ทองอยู่

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่
 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Sirima Janeworakunchai. All rights reserved.