โรคเอดส์

 

ผู้จัดทำโรคเอดส์คืออะไร

nm_samoy@hotmail.com

 

             เนื่องจากในปัจจุบันนี้  โรคเอดส์เป็นโรคที่ร้ายแรงมากและมีการระบาดอย่างรุนแรงแม้แต่ใน หมู่เด็กและวัยรุ่น   และโรคเอดส์ยังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  

              ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ  web  นี้ขึ้น  เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์   และรู้จักวิธีการป้องกันและการรักษาโรคเอดส์  หวังว่า  web  นี้คงเป็นประโยขน์แก่ทุกท่านที่เข้ามา ชมไม่มากก็น้อย  หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ก็ขออภัยมายัง  ณที่นี้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ  ..

 

 

เนื้อหาแนะนำ

กล้วยไม้

วันลอยกระทง

วันขึ้นปีใหม่

ประเพณีตัดเปีย

วันครู

วันเด็ก


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Kanyarat ouchai. All rights reserved.