พระ
Homeผู้จัดทำพระคุณครูคุณหมอพ่อค้าแม่ค้าทหารตำรวจชาวสวนชาวนาทดสอบ

  

พระ หรือ พระสงฆ์ เป็นบุคคลที่ให้ความรู้กี่ยวกับศาสนา

จะโกนผมและนุ่งห่มด้วยผ้าสีเหลือง

และอาศัยอยู่ที่วัด

คุณหนูขา ไม่ว่าคุณหนูจะนับถือศาสนาใดๆคุณหนูต้องปฏิบัติตามหลักของศาสนานั้นด้วยนะคะ ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดี


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย นายประเวช สว่างแสง
โรงเรียนวัดบางเคียน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Copyrigt [c]2003 Prawet Swangsang. All right reserved.