ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Homeประวัติทักทายกล่าวขอโทษขอบคุณขึ้นรถโทรศัพท์อาหาร

runrot@thaimail.com

   คำนำ

 

           ในสังคมปัจจุบันนี้เป็นยุคของโลกแห่งการสื่อสารดังนั้นในการเรียนรู้จึงไม่มี  ขอบเขตสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก จาก Computer และ Internet  ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนไทยมากขึ้น และภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างความรู้ความบันเทิง การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลไปสู่สังคมโลกได้ ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายและภาษาอังกฤษก็ช่วยเราได้

                                                                           ผู้รวบรวม

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com, All Rights Reserved.