ระบบสุริยะจักรวาล

 

Homeดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวพลูโต

 

ประวัติผู้จัดทำ 
ระบบสุริยะจักรวาล 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 คำนำ

               สื่อมัลติมีเดียเรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล  ระดับชั้นประถมศึกษานี้  เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็บเพส ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ  

 
ดวงอาทิตย์ (Sun)
 

ดาวพุธ (Mercury)

ดาวศุกร์ (Venus)


โลก (Earth)


ดาวอังคาร (Mars)

ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

ดาวเสาร์ (Saturn)

ดาวยูเรนัส (Uranus)

ดาวเนปจูน (Neptune)

ดาวพลูโต (Pluto)
(อดีตสมาชิกระบบสุริยะ)

               เนื้อหาความรู้และรูปภาพส่วนใหญ่ในสื่อนี้  ได้มาจากเว็บไซต์ดูดาวดอทคอม และจากหนังสือเรื่อง ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ของวิรัยะ  สิริสิงหและธีระพันธ์  ลอไพบูลย์  ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จัดทำโดยนางสาวสุวิชา  ปู่ซึ้ง  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
โดยการสนับสนุนจากกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2004 Miss Suwicha Poosung. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com