ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เกษตร

Homeผู้จัดทำไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัว

 

 

     

                 สวัสดีครับ วันนี้วันเข้าพรรษา หยุดอยู่บ้านเลยนั่งหาข้อมูลทำแหล่งข้อมูล ได้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตร เลยคิดว่าน่าเป็นประโยชน์บ้าง โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยาการเกษตร และอื่นๆ อีก คงจะทำไปเรื่อยๆ นะครับ

    ช่วงแรกคงจะเป็นเรื่องของไม้ผลไม้ยืนต้นก่อนนะครับ ข้อมูลได้มาจากห้องสมุดของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.