การเพาะหนอนนก

อุปกรณ์การเลี้ยงหนอนนกต้นทุนการเลี้ยงหนอนควรระวังหนอนนก

 

 

 

 เทคนิคการเพาะเลี้ยงหนอนนก

  • ซื้อหนอนนกจากตลาดเพื่อทำเป็นพ่อแม่พันธุ์  ใส่ในถาดให้รำข้าวสาลี  แตงกวาหั่นบาง ๆ เป็นอาหาร
  • เลี้ยงไปเรื่อย ๆ สังเกตการเจริญเติบโต  และสังเกตการเปลี่ยนแปลงใช้ตะแกรงที่มีช่องขนาดเล็ก ร่อนขี้หนอนออกทุก ๆ 2 วัน
  • ให้อาหารไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหนอกเปลี่ยนแปลงเป็นดักแด้  ให้งดอาหาร จนหนอนแปลงร่างเป็นแมลงปีกแข็งสีดำ  แสดงว่าได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้ว
  • ร่อนรำ  เพื่อแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกย้ายใส่ถาดใบใหม่  พร้อมให้อาหารตามปกติ  1 สัปดาห์จะไข่
  • ร่อนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกจากรำข้าว  รำข้าวที่ร่อนออกมานั้นจะมีตัวอ่อนของหนอนออกมาด้วยให้อาหารกับตัวอ่อนในถาดที่ร่อนออกมา  ประมาณ  1 สัปดาห์จะมองเห็นตัวอ่อนเคลื่อนไหว
  • ควรใช้กระบอกฉีดน้ำให้หนอนบ้างในช่วงที่อากาศร้อนมาก
  • ตัวอ่อนที่ได้รับอาหารจะโตขึ้นเรื่อย ๆ จนมองเห็นให้อาหารและร่อน  2 วันครั้ง
  • ให้อาหารเลี้ยงไปเรื่อย ๆ จนโตได้ขนาดตามต้องการ
  • พ่อแม่พันธุ์ที่ร่อนออกจากรำจนให้ลูกชุดแรกแล้ว  ร่อนและให้อาหารจะให้ตัวอ่อนชุดต่อไปจนกว่ามันจะตาย

         

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.