หนอน
ผู้จัดทำเกริ่นนำสอบก่อนเรียนลักษณะทั่วไปวงจรชีวิตหนอนอาหารหนอนนกการเพาะหนอนนกตลาดหนอนนกสอบหลังเรียน

 

 

 

สวัสดีครับผู้สนใจทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยม
บทเรียน E-Learning  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชา เกษตรกรรม ในส่วนนี้ผู้จัดทำได้สรุปเก็บรวบรวมมาจากประสพการณ์ตรงที่ได้ปฏิบัติจริง  สำหรับรูปภาพได้ถ่ายมาจากสถานที่จริง  เนื้อหาสาระที่เก็บรวบรวมมา ส่วนหนึ่งเป็นประสพการณ์ของผู้เขียนเอง  ส่วนหนึ่งได้นำมาจากหนังสือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้จัดทำขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูง    การจัดทำครั้งนี้หวังเพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนในห้องเรียน  การจัดระบบการเรียนรู้ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้คือ  ให้ทดสอบก่อนเรียนก่อนเพื่อวัดความรู้ที่นักเรียนได้มีความรู้เดิมอยู่แล้ว  เมื่อทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วให้บันทึกคะแนนไว้ในสมุด   และจึงเริ่มเรียนในบทเรียนที่กำหนดให้   พร้อมกับสรุปจัดประเด็นเนื้อหาลงในสมุดวิชาเกษตร  เมื่ออ่าน  สรุป  จับประเด็นและเขียนสรุปเสร็จแล้วให้นักเรียน  ทดสอบหลังเรียน  แล้วให้เปรียบเทียบคะแนนที่ได้ถ้าหากเห็นว่าพอใจในคะแนนที่ได้รับแล้วก็ให้คลิกไปเรียนบทเรียนต่อไป

บทเรียนเรื่อง  หนอนนก

หนอน  หนอนๆๆๆๆๆ  เสียงอุทาน  เมื่อเห็นหนอน ที่บ่งบอกถึงความเกลียดกลัวเมื่อมีหนอนตัวนิ่ม ๆ มาไต่ตามตัว แค่เห็นในรูปก็ยัง ไม่อยากมองเลย คนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึง หนอน  ก็มักจะนึกถึงสัตว์เลื้อยคลานที่น่าเกลียดน่ากลัว  แต่ในบทเรียนนี้จะนำเอาความรู้เรื่องหนอนที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกร มาให้นักเรียนได้เรียนรู้

        

จัดทำโดยครูเฉลิม วัชระ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004  Mr.Chalerm Wachara   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.