วันที่  11 กันยายน, 2551

 

 
 

       1. ใช้ Computer พิมพ์แบบ A ,B และ AB ตามรูปด้านล่าง
         
      2.นำกรรไกรมาตัดกระดาษที่ใช้ Computer พิมพ์แบบ A ,B และ AB แล้วนำมาเรียงตามแบบตามรูปด้านล่าง
       3.นำแผ่นสังกะสี มาตัดตามแบบตามรูปด้านล่าง 2 แผ่น     
                              
       4. บัดกรีแผ่นสังกะสี ตามแบบตามรูปด้านล่าง 2 แผ่น.