จักรวาลและอวกาศ

 

Homeดาราศาสตร์ระบบสุริยะดาราจักรเครื่องมือดูดาวเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมและยานอวกาศ

yhingz@hotmail.com

 


ทางโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบยุคไฮเทคโดยได้จัดให้นักเรียนม.ปลาย ทุกคน เสนอรูปแบบรายงานทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถจับใจความเนื้อหาในชั้นเรียน
ได้หมด สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจได้

หวังว่าท่านคงมีความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมโฮมเพจที่ได้จัดทำไว้เพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจ
เนื้อหาบนเวบนี้  สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้  

แต่ห้ามทำการคัดลอกเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ ดังต่อไปนี้

ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร : จักวาลและอวกาศ : สำนักพิมพ์ บริษัทต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด : พิมพ์ครั้งที่ 1 2540 : กทม.

ประพันธ์ เตละกุล : ดาราศาสตร์และอวกาศ : สำนักพิมพ์ บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด :
พิมพ์ครั้งที่ 2 2539 : กทม.

และอาจารย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

 

 จัดทำโดย พีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และ สมหญิง แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เนื้อหาแนะนำ

กล้วยไม้

วันลอยกระทง

วันขึ้นปีใหม่

ประเพณีตัดเปีย

วันครู

วันเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Somying Peeraya. All rights reserved.