ข้อเสนอแนะเนื้อหาเรื่องนี้

 

aniblue08_next.gif วัดในภาคกลาง

เข้าสู่เนื้อหา

 เนื้อหา

วัดในภาคกลาง
สำหรับนักเรียนทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ ทุกช่วงชั้น

ผู้จัดทำ

น.ส.วรรณวิศานต์ ลิขิตเดชาวัฒน์ และน.ส.อภิศรี มหัทธนทวี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คลังข้อมูลไทยกู๊ดวิว
หน้าบ้านไทยกู๊ดวิว
ติดต่อเรา

วันที่นำเสนอ

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545

 จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

ปรับปรุงครั้งที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

 

 

 ท่านสามารถเข้าเนื้อหาบทเรียนเรื่องนี้
โดยคลิกที่ "เข้าสู่เนื้อหา" ด้ายซ้ายมือ

 ส่งข้อความแนะนำ และให้กำลังใจกับผู้จัดทำ
คลิกที่ปุ่ม "ข้อเสนอแนะ" ด้านซ้ายมือ

Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.